Uudised

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 18. september KSG


Lastevanemate üldkoosoleku protokoll, 13.09 2018. a

Lastevanemate koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 19.40.

Lastevanemate koosoleku juhataja: direktor Imbi Viisma

Koosoleku protokollija: õpetaja Laura-Liisa Perova

 

Päevakord:

1.         Gonsiori tänava remont. Arto Lille

2.         Kesklinna arengust. Vladimir Svet

3.         Kaasav haridus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Triinu Orumaa

4.         Õppekorraldusest ja 2018 üldhariduskoolide rahuloluküsitluse tagasiside. Mihkel Kõrbe

5.         Saksakeelsed üritused ja koostööprojektid. Leili Naan

6.         Õppekorraldusest Mäe majas. Ulrika Kuusk

7.         Hoolekogusse uute liikmete valimine

 

Päevakorrapunkt nr 1

Antakse ülevaade Gonsiori tänava remondist ja palutakse liiklemiseks kasutada teisi tänavaid. Loodetavasti avatakse J. Vilmsi tänav 1. novembriks.

Küsimus nr 1: „Kas Kunderi tänav avatakse autodele?“

Ehitajatel on sellele raske vastata, esialgu on esimene prioriteet ühistransport. Soojalt soovitatakse Selveri kõrval olevat parklat Pargi ja Reisi.

Küsimus nr 2: „Mis kasu saab sellest teede remondist?“

Sadeveetrass, kanalisatsioon ja vesi saavad uueks, vahetatakse välja. Lisaks saab tänav uue välimuse, uue haljastuse, uue ilmeka valgustuse (LED), kiviparketid ja uue asfalttee. Kui maa- alused tööd saavad tehtud, siis on tulemit rohkem näha.

NB! Turvalisuse huvides ei soovita lastel otse ehitusplatsilt Selverisse minna.

Küsimus nr 3: „Kui palju sadevete äravool paraneb?“

Täpset vastust ei oska öelda, aga on rajatud väga palju veekogumispunkte. Need tänavad, mis ei ole rekonstrueeritud, need võivad pidurdada vee äravoolu.

Küsimus nr 4: „Laulupeo tänav on ühesuunaline?“

Jah, aga kui on väga suur vajadus, siis on lubatud ka kahesuunalise teena kasutada.

Küsimus nr 5: „Kas Vilmsi-Gonsiori risti tuleb mingeid muudatusi liikluskorralduses, et paremat turvalist liiklemist tagada?“

Valgustus on nr 1, nr 2 on valgusfoorid. See tänav saab olema kergliikluse jaoks väga sõbralik.

Küsimus nr 6: „Kas tulevad jalakäijate jaoks ohutussaared?“

Ei ole planeeritud, sest tegemist on väikese ristmikuga. Kui tekib vajadus liikluse korralduseks, siis tuleb selle teemaga uuesti tegelema hakata. Midagi ei ole kivisse raiutud.

Päevakorrapunkt nr 2

Sissejuhatuseks jätkab eelnevate teemade arutamist. Rahulik diskussioon on oluline ehitusprobleemide lahendamiseks. Sademeveemahtude kohta täpselt ei oska öelda, aga võib soovi korral sellekohase täpsustava info saata direktorile, kui see on koolipere jaoks oluline. Kui liikluskorraldus tekitab probleemi õpilastele liiklemiseks, siis vaadatakse see üle ja muudetakse vastavalt vajadusele.

Lisaks hüvedele (kõnnitee, rattatee, roheilu) on linna juhtimise seisukohalt kaugem eesmärk juhtida transiitliiklust linnast välja. Eesmärk on siia suunata liiklejad, kellele on asja kesklinna ja teised saaksid teist teed kasutada.

Keskmine rida, mis on ka praegu ka olemas, hakkab hommikul viima Lasnamäelt Kesklinna ja õhtul Kesklinnast Lasnamäele. Muutsuunaga tee täpsem lahendus avataks hiljem, et millised tulevad liiklusmärgid. See teema tuleb arutlusele ja selgitusele uuesti detsembris. Alguses avatakse tee vana kasutuse järgi, kevadel viiakse sisse muutsuunaga tee süsteem. Lootus on see, et vanemad lapsed kasutaksid rohkem ühistransporti, sest Kesklinnas on tihti vanematel soov viia lapsed koolini (klassini).

Kunderi tänava kaudu hetkel liikuda ei saa, seega palume kasutada teisi võimalusi, kui olukord muutub kriitiliseks, siis võib selle küsimuse juurde tagasi tulla. Reidi tee ehitus on suure ja määrava kaaluga nagu ka Gonsiori tänava ehitus.

Küsimus nr 1: „Mis saa Russalka juuresolevast rannast?“

Rand säilib ja see muutub mugavamaks ja atraktiivsemaks.

Kui suur ehitus on tehtud, siis läheb vaatluse alla Kunderi tänav ja teised koolile lähedal olevad väiksed teed.

Praegu projekteeritakse jalgrattateed, mis ühendab Kadrioru staadionit, Ülemiste rajooni ja Filtri teed. See on hea ühendustee, mida õpilased saaksid mugavalt koolis käimiseks kasutada.

Lootus on renoveerida ka Kadrioru staadion. Eesmärgiga, et see oleks atraktiivsem ja nii tekib ka võimalus õpilastel seda kasutada.

Valgustus ja kaamera on kindlasti see, mis aitab parke muuta turvalisemaks, ehk tuua juurde pargivahid ja tuua sinna positiivset tegevust.

Küsimus nr 2: „Olukord koolimaja ees ei lähe paremaks. Näiteks Lasnamäelt Kristiinesse sõiduks kulub aega 35 minutit, vanasti oli 15 minutit. Kuidas see Kunderi tänav lõpuks jääb? Praeguse ajakuluga võrreldes võib liikumine muutuda kiiremaks, aga varasemaga võrreldes see aeg ju ilmselt ei vähene?“ 

See plaani ja projekti eesmärk on umbes sama, mis on Kalamajas Soo tänaval ehk on see suures osas jalakäijatele suunatud. Kuna tänav on ühesuunale ja kiirus on väiksem, aga tegelikult on see liikluskoormust vähendanud ja lihtsustanud. Kui tegemist on üherealise 30 km/h kiiruspiiranguga teega, siis see muudab sõitja tähelepanelikumaks. Kui Gonsiori tänav on valmis, siis saab alles näha, kuidas muutsuunaga tee hakkab liiklust mõjutama.

Küsimus nr 3: „Ühistransporti on vaja hoogustada, aga autode parkimist Lasnamäel ei ole ju juurde võimaldatud?“

Meie ootus on see, et autjuhid pargivad auto Pargi ja Reisi parklasse ja siis sõidavad edasi ühistranspordiga.  Tallinn on liblikakujuline, keskel on kitsas koht, mis muudab liikluse raskeks. Liikluskorralduse planeerimisel peab arvestama ka nendega, kes käivad tööle ja kooli Tallinna lähiümbrusest.

Päevakorrapunkt nr 3

Triinu Orumaa esitlus

Küsimus nr 1: „Kuidas tegeletakse andekate õpilastega?“

Andekate õpilaste arengut toetavad aineõpetajad, klassiõpetajad olenevalt ainest, andest ja huvist.

Küsimus nr 2: „Kuidas Innove aitab andekaid lapsi?“

Kool tegeleb andekate õpilastega.

Päevakorrapunkt nr 4

Mihkel Kõrbe esitlus

Päevakorrapunkt nr 5

Leili Naani esitlus

KSG DEUTCH 55 üritused

Päevakorrapunkt nr 6

Ulrika Kuuse esitlus

Päevakorrapunkt nr 7

Hääletati uued lastevanematest hoolekoguliikmed.

 

OTSUSTATI:

Hoolekogusse uute liikmete valimine. Hääletuse tulemusena valiti uuteks hoolekogu liikmeteks Mihkel Tasa, Eve Teppan ja Erki Prisk.

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll, 13.09 2018. a

Lastevanemate koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 19.40.

Lastevanemate koosoleku juhataja: direktor Imbi Viisma

Koosoleku protokollija: õpetaja Laura-Liisa Perova

 

Päevakord:

1.         Gonsiori tänava remont. Arto Lille

2.         Kesklinna arengust. Vladimir Svet

3.         Kaasav haridus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Triinu Orumaa

4.         Õppekorraldusest ja 2018 üldhariduskoolide rahuloluküsitluse tagasiside. Mihkel Kõrbe

5.         Saksakeelsed üritused ja koostööprojektid. Leili Naan

6.         Õppekorraldusest Mäe majas. Ulrika Kuusk

7.         Hoolekogusse uute liikmete valimine

 

Päevakorrapunkt nr 1

Antakse ülevaade Gonsiori tänava remondist ja palutakse liiklemiseks kasutada teisi tänavaid. Loodetavasti avatakse J. Vilmsi tänav 1. novembriks.

Küsimus nr 1: „Kas Kunderi tänav avatakse autodele?“

Ehitajatel on sellele raske vastata, esialgu on esimene prioriteet ühistransport. Soojalt soovitatakse Selveri kõrval olevat parklat Pargi ja Reisi.

Küsimus nr 2: „Mis kasu saab sellest teede remondist?“

Sadeveetrass, kanalisatsioon ja vesi saavad uueks, vahetatakse välja. Lisaks saab tänav uue välimuse, uue haljastuse, uue ilmeka valgustuse (LED), kiviparketid ja uue asfalttee. Kui maa- alused tööd saavad tehtud, siis on tulemit rohkem näha.

NB! Turvalisuse huvides ei soovita lastel otse ehitusplatsilt Selverisse minna.

Küsimus nr 3: „Kui palju sadevete äravool paraneb?“

Täpset vastust ei oska öelda, aga on rajatud väga palju veekogumispunkte. Need tänavad, mis ei ole rekonstrueeritud, need võivad pidurdada vee äravoolu.

Küsimus nr 4: „Laulupeo tänav on ühesuunaline?“

Jah, aga kui on väga suur vajadus, siis on lubatud ka kahesuunalise teena kasutada.

Küsimus nr 5: „Kas Vilmsi-Gonsiori risti tuleb mingeid muudatusi liikluskorralduses, et paremat turvalist liiklemist tagada?“

Valgustus on nr 1, nr 2 on valgusfoorid. See tänav saab olema kergliikluse jaoks väga sõbralik.

Küsimus nr 6: „Kas tulevad jalakäijate jaoks ohutussaared?“

Ei ole planeeritud, sest tegemist on väikese ristmikuga. Kui tekib vajadus liikluse korralduseks, siis tuleb selle teemaga uuesti tegelema hakata. Midagi ei ole kivisse raiutud.

Päevakorrapunkt nr 2

Sissejuhatuseks jätkab eelnevate teemade arutamist. Rahulik diskussioon on oluline ehitusprobleemide lahendamiseks. Sademeveemahtude kohta täpselt ei oska öelda, aga võib soovi korral sellekohase täpsustava info saata direktorile, kui see on koolipere jaoks oluline. Kui liikluskorraldus tekitab probleemi õpilastele liiklemiseks, siis vaadatakse see üle ja muudetakse vastavalt vajadusele.

Lisaks hüvedele (kõnnitee, rattatee, roheilu) on linna juhtimise seisukohalt kaugem eesmärk juhtida transiitliiklust linnast välja. Eesmärk on siia suunata liiklejad, kellele on asja kesklinna ja teised saaksid teist teed kasutada.

Keskmine rida, mis on ka praegu ka olemas, hakkab hommikul viima Lasnamäelt Kesklinna ja õhtul Kesklinnast Lasnamäele. Muutsuunaga tee täpsem lahendus avataks hiljem, et millised tulevad liiklusmärgid. See teema tuleb arutlusele ja selgitusele uuesti detsembris. Alguses avatakse tee vana kasutuse järgi, kevadel viiakse sisse muutsuunaga tee süsteem. Lootus on see, et vanemad lapsed kasutaksid rohkem ühistransporti, sest Kesklinnas on tihti vanematel soov viia lapsed koolini (klassini).

Kunderi tänava kaudu hetkel liikuda ei saa, seega palume kasutada teisi võimalusi, kui olukord muutub kriitiliseks, siis võib selle küsimuse juurde tagasi tulla. Reidi tee ehitus on suure ja määrava kaaluga nagu ka Gonsiori tänava ehitus.

Küsimus nr 1: „Mis saa Russalka juuresolevast rannast?“

Rand säilib ja see muutub mugavamaks ja atraktiivsemaks.

Kui suur ehitus on tehtud, siis läheb vaatluse alla Kunderi tänav ja teised koolile lähedal olevad väiksed teed.

Praegu projekteeritakse jalgrattateed, mis ühendab Kadrioru staadionit, Ülemiste rajooni ja Filtri teed. See on hea ühendustee, mida õpilased saaksid mugavalt koolis käimiseks kasutada.

Lootus on renoveerida ka Kadrioru staadion. Eesmärgiga, et see oleks atraktiivsem ja nii tekib ka võimalus õpilastel seda kasutada.

Valgustus ja kaamera on kindlasti see, mis aitab parke muuta turvalisemaks, ehk tuua juurde pargivahid ja tuua sinna positiivset tegevust.

Küsimus nr 2: „Olukord koolimaja ees ei lähe paremaks. Näiteks Lasnamäelt Kristiinesse sõiduks kulub aega 35 minutit, vanasti oli 15 minutit. Kuidas see Kunderi tänav lõpuks jääb? Praeguse ajakuluga võrreldes võib liikumine muutuda kiiremaks, aga varasemaga võrreldes see aeg ju ilmselt ei vähene?“ 

See plaani ja projekti eesmärk on umbes sama, mis on Kalamajas Soo tänaval ehk on see suures osas jalakäijatele suunatud. Kuna tänav on ühesuunale ja kiirus on väiksem, aga tegelikult on see liikluskoormust vähendanud ja lihtsustanud. Kui tegemist on üherealise 30 km/h kiiruspiiranguga teega, siis see muudab sõitja tähelepanelikumaks. Kui Gonsiori tänav on valmis, siis saab alles näha, kuidas muutsuunaga tee hakkab liiklust mõjutama.

Küsimus nr 3: „Ühistransporti on vaja hoogustada, aga autode parkimist Lasnamäel ei ole ju juurde võimaldatud?“

Meie ootus on see, et autjuhid pargivad auto Pargi ja Reisi parklasse ja siis sõidavad edasi ühistranspordiga.  Tallinn on liblikakujuline, keskel on kitsas koht, mis muudab liikluse raskeks. Liikluskorralduse planeerimisel peab arvestama ka nendega, kes käivad tööle ja kooli Tallinna lähiümbrusest.

Päevakorrapunkt nr 3

Triinu Orumaa esitlus

Küsimus nr 1: „Kuidas tegeletakse andekate õpilastega?“

Andekate õpilaste arengut toetavad aineõpetajad, klassiõpetajad olenevalt ainest, andest ja huvist.

Küsimus nr 2: „Kuidas Innove aitab andekaid lapsi?“

Kool tegeleb andekate õpilastega.

Päevakorrapunkt nr 4

Mihkel Kõrbe esitlus

Päevakorrapunkt nr 5

Leili Naani esitlus

KSG DEUTCH 55 üritused

Päevakorrapunkt nr 6

Ulrika Kuuse esitlus

Päevakorrapunkt nr 7

Hääletati uued lastevanematest hoolekoguliikmed.

 

OTSUSTATI:

Hoolekogusse uute liikmete valimine. Hääletuse tulemusena valiti uuteks hoolekogu liikmeteks Mihkel Tasa, Eve Teppan ja Erki Prisk.