Koolielu

Pikapäevarühm

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017 määruse nr 33 „ Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse  § 8 lg 2 p 2  on tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 min.) õppetasu 1,00 eurot

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab I kooliastme õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele. Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on leping.
Lepingu saab alla laadida siit.

Pikapäevarühm alustab tööd 10. septembrist 2018. Pikapäevarühm töötab kell 13.00 – 17.00.

Pikapäevarühma päevaplaan

13.00 - 14.00 Kogunemine, tegevused rühmas

14.00 - 14.20 Lõuna

14.20 - 15.00 Tegevused värskes õhus (sõltuvalt ilmast),liikumismängud

15.00 - 16.00 Õppimine, lugemine, loovtegevused

16.00 - 17.00 Mängud, liikumismängud

 

Pikapäevarühma meelespea

 • Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja sõlmida leping.
 • Tundide lõppedes tuleb laps pikapäevarühma ja registreerub (ütleb nime ja klassi).
 • Kui laps läheb tualetti või hakkab koju minema, teavitab ta sellest kindlasti pikapäeva õpetajat.
 • Pikapäevarühmas kehtib oma päevakava, mis näeb ette puhkuse ja õues viibimise aja, õppimise aja, trennides/huviringides viibimise aja ning ühised toitlustamise ajad.
 • Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma õpetajale.
 • Kooli territooriumilt lahkumine pikas päevas viibimise ajal on rangelt keelatud.
 • Pikapäevarühm lõpeb kell 17.00. Selleks ajaks peavad kõik lapsed olema koolimajast lahkunud.
 • Lapsele järgi tulles, annab vanem telefoni teel oma lapsele teada, et ta ootab teda all valvelaua juures. Kui lapsel on luba pikapäevarühmast üksi koju minna, siis teavitab lapsevanem sellest kirjalikult pikapäevarühma õpetajat.
 • Pikapäevarühmast loobumisel esitab vanem eelnevalt avalduse.
 • Pikapäevarühma toiduraha maksta eelmise kuu lõpuks.
 • Info toitlustuse kohta leiate kooli kodulehelt rubriigist koolielu.

 

Pikapäevarühmad

I rühm    – ruumis 108        E – R kell 13.00 -14.00, alates 15.00 – 17.00 ruumis 309

II rühm   – ruumis 309        E – R kell 13.00 – 17.00 ruumis 309