Vastuvõtt

Õppesuunad gümnaasiumis


1. septembrist 2011 alustasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 10. klassid õppimist uue õppekava järgi. Valinud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, valib 10. klassi astuja esimeseks või teiseks võõrkeeleks saksa keele (sõltumata varem õpitud A- või B-võõrkeelest). Olenevalt saksa keele tundide arvust nädalas saavutatakse, vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile, gümnaasiumi lõpuks saksa keele oskus tasemel A2 (suhtluslävi) – C1 (vaba suhtluspädevus). Lisaks eesti õpetajatele õpetavad koolis saksa keelt  ja saksakeelseid valikaineid ka saksa õpetajad.

Saksakeelne majandusõpe
Tahad välismaale ülikooli minna? Tahad rikkaks saada?
Saksakeelne majandusõpe on väljakutset otsivale ettevõtlikule ja saksa keelt sügavuti õppida soovivale õpilasele. Saksakeelse majandusõppe suunal õppides omandatakse baasteadmised (ettevõtte) majandusest ja valmidus asuda spetsialistina tööle tugiteenuste valdkonnas saksakeelses ettevõttes.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis majanduslikud tegevused ja mudelid, ettevõtluse tüübid, raamatupidamise alused;
11. klassis turundus ja turunduskommunikatsioon, investeerimine ja finantseerimine;
12. klassis organisatsiooni arendus, personalikorraldus, äriplaani koostamine.
Õpilasetel on selles suunas õppetegevuse osa ettevõttepraktika Eestis, tublimatel on võimalus sooritada ettevõttepraktika Saksamaal. 

Loodusainete õppesuund
Loodussuunas on huvitav õppida, kui Sul on sügavam huvi bioloogia, keemia ning laiemalt loodusteaduste vastu. Loodusteadustes süvendatakse teadmisi ja oskusi erinevates bioloogia ning keemia valdkondades ning nendega seotud rakendusaladel.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis teaduslugu, keskkond ja jätkusuutlik areng, geoinformaatika, joonestamine ja disain;
11. klassis keemiliste protsesside seaduspärasused, loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (LOTE);
12. klassis teistsugune füüsika, LOTE vol 2, rakendusbioloogia.
Selle õppsuuna valijad saavad edasi minna õppima arstiteadust, bioloogiat, geograafiat, geoloogiat, geenitehnoloogiat, keemiat, materjaliteadust, füüsikat, energeetikat, matemaatikat, maastikuarhitektuuri, keskkonnakorraldust jne.

Sotsiaalainete õppesuund
Sotsiaalsuund sobib õpilasele, kes huvitub inimese ja ühiskonna toimimisest minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja tervikpildi kujunemisele ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat arengut.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis üldajalugu (kauged tsivilisatsioonid ja Euroopa maad), arheoloogia, Tallinna ajalugu;
11. klassis psühholoogia, meedia ja väitlus, organisatsiooni psühholoogia,  kirjandus ja ühiskond;
12. klassis inimene ja õigus, humanitaarõigus, globaliseeruv maailm.
Selle õppesuuna valijad saavad õppima minna ajalugu, õigusteadust, meediat, sotsiaalteadusi ja palju muud. 

Digitaalse tootearenduse õppesuund (Digitootedisain)

Saksa pere pöördub oma Balti juurte juurde ja investeerib Eesti tehnoloogia haridusse
Riesenkampffi fondi pressiteade 14.05.2019

Tegevust alustas codesters.club ehk Codesterite Klubi digitaalse tootearenduse programm, et pakkuda gümnaasiumi tasemel üliõpilastele tulevikukindlat tehnoloogiaharidust, ühendades nii äri- kui ka akadeemilised ringkonnad.
 
Codesterite Klubi asutajad on Balti juurtega saksa aadlike perekond Riesenkampffid. Perekondliku sihtasutuse tegevdirektor Dr. Nikolai Riesenkampff rääkis: “Mulle meeldib see programm, sest see ühendab minu praktilise kogemuse ühe meie eesmärgiga – laste hariduse toetamine. Olen alati armastanud Eestit, see on meie perekonna kodu, ja imetlen, kuidas siin on uuenduslikud ja toetavad inimesed”. Nikolai Riesenkampff on edukas ettevõtja, kes ehitas oma firmast Skrill e-kaubanduse hiiu (ettevõtet on varem tuntud kui Moneybookers) ning veendus siis, kui kasulik oleks pakkuda noortele asjakohaseid praktilisi oskusi juba koolis.

Programm Codesterite Klubi viiakse läbi koostöös keskkoolidega, nagu Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium jt. Samuti toetavad seda eri tegevuste ja ressurssidega Tallinna Tehnikaülikool, Skype, SAP ning mitmed teised organisatsioonid.

Erinevalt tavapärastest kodeerimiskoolidest keskendub Codesterite Klubi mitte ainult konkreetse programmeerimiskeele õpetamisele, vaid koolitusele, mis ühendavad pehmeid ja tehnilisi oskusi. Selleks, et luua digitaalseid tooteid, mida kasutajad armastaksid, läheb vaja palju mitmekülgsemaid teadmisi. Kolmeaastase programmi jooksul saavad codesters.club õpilased proovida UX disaineri, esi- ja back-end arendaja ning IT projektijuhi ameteid. 
 
Riesenkampffi fond (Riesenkampff Stiftung) on Berliinis asuv mittetulundusühing, mille eesmärk on Balti riikides toetada lastega seotud tegevusi. Ei ole kokkusattumus, et nende praegune fookus on just Eesti. Riesenkampfailidel on siin pikaajalised juured ja nad on kohalikus kultuuri- ja majanduselus kandnud olulist rolli. Kuigi enamik perekonnast paigutati Esimese maailmasõja järel ümber Saksamaale, on nende side Balti riikide ja oma juurtega jäänud tugevaks.
 
Esimesed Codesters.club'i õpilased valitakse välja koostöös partnerkoolidega ja sada protsenti õppemaksu vabad klassid algavad juba selle aasta sügisel. Riesenkampffide perekonna Sihtasutus loodab lähiaastatel programmi ulatust kolmekordistada ning on väga avatud koostööle teiste koolide ja ettevõtetega.

 


 

1. septembrist 2011 alustasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 10. klassid õppimist uue õppekava järgi. Valinud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, valib 10. klassi astuja esimeseks või teiseks võõrkeeleks saksa keele (sõltumata varem õpitud A- või B-võõrkeelest). Olenevalt saksa keele tundide arvust nädalas saavutatakse, vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile, gümnaasiumi lõpuks saksa keele oskus tasemel A2 (suhtluslävi) – C1 (vaba suhtluspädevus). Lisaks eesti õpetajatele õpetavad koolis saksa keelt  ja saksakeelseid valikaineid ka saksa õpetajad.

Saksakeelne majandusõpe
Tahad välismaale ülikooli minna? Tahad rikkaks saada?
Saksakeelne majandusõpe on väljakutset otsivale ettevõtlikule ja saksa keelt sügavuti õppida soovivale õpilasele. Saksakeelse majandusõppe suunal õppides omandatakse baasteadmised (ettevõtte) majandusest ja valmidus asuda spetsialistina tööle tugiteenuste valdkonnas saksakeelses ettevõttes.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis majanduslikud tegevused ja mudelid, ettevõtluse tüübid, raamatupidamise alused;
11. klassis turundus ja turunduskommunikatsioon, investeerimine ja finantseerimine;
12. klassis organisatsiooni arendus, personalikorraldus, äriplaani koostamine.
Õpilasetel on selles suunas õppetegevuse osa ettevõttepraktika Eestis, tublimatel on võimalus sooritada ettevõttepraktika Saksamaal. 

Loodusainete õppesuund
Loodussuunas on huvitav õppida, kui Sul on sügavam huvi bioloogia, keemia ning laiemalt loodusteaduste vastu. Loodusteadustes süvendatakse teadmisi ja oskusi erinevates bioloogia ning keemia valdkondades ning nendega seotud rakendusaladel.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis teaduslugu, keskkond ja jätkusuutlik areng, geoinformaatika, joonestamine ja disain;
11. klassis keemiliste protsesside seaduspärasused, loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (LOTE);
12. klassis teistsugune füüsika, LOTE vol 2, rakendusbioloogia.
Selle õppsuuna valijad saavad edasi minna õppima arstiteadust, bioloogiat, geograafiat, geoloogiat, geenitehnoloogiat, keemiat, materjaliteadust, füüsikat, energeetikat, matemaatikat, maastikuarhitektuuri, keskkonnakorraldust jne.

Sotsiaalainete õppesuund
Sotsiaalsuund sobib õpilasele, kes huvitub inimese ja ühiskonna toimimisest minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja tervikpildi kujunemisele ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat arengut.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis üldajalugu (kauged tsivilisatsioonid ja Euroopa maad), arheoloogia, Tallinna ajalugu;
11. klassis psühholoogia, meedia ja väitlus, organisatsiooni psühholoogia,  kirjandus ja ühiskond;
12. klassis inimene ja õigus, humanitaarõigus, globaliseeruv maailm.
Selle õppesuuna valijad saavad õppima minna ajalugu, õigusteadust, meediat, sotsiaalteadusi ja palju muud. 

Digitaalse tootearenduse õppesuund (Digitootedisain)

Saksa pere pöördub oma Balti juurte juurde ja investeerib Eesti tehnoloogia haridusse
Riesenkampffi fondi pressiteade 14.05.2019

Tegevust alustas codesters.club ehk Codesterite Klubi digitaalse tootearenduse programm, et pakkuda gümnaasiumi tasemel üliõpilastele tulevikukindlat tehnoloogiaharidust, ühendades nii äri- kui ka akadeemilised ringkonnad.
 
Codesterite Klubi asutajad on Balti juurtega saksa aadlike perekond Riesenkampffid. Perekondliku sihtasutuse tegevdirektor Dr. Nikolai Riesenkampff rääkis: “Mulle meeldib see programm, sest see ühendab minu praktilise kogemuse ühe meie eesmärgiga – laste hariduse toetamine. Olen alati armastanud Eestit, see on meie perekonna kodu, ja imetlen, kuidas siin on uuenduslikud ja toetavad inimesed”. Nikolai Riesenkampff on edukas ettevõtja, kes ehitas oma firmast Skrill e-kaubanduse hiiu (ettevõtet on varem tuntud kui Moneybookers) ning veendus siis, kui kasulik oleks pakkuda noortele asjakohaseid praktilisi oskusi juba koolis.

Programm Codesterite Klubi viiakse läbi koostöös keskkoolidega, nagu Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium jt. Samuti toetavad seda eri tegevuste ja ressurssidega Tallinna Tehnikaülikool, Skype, SAP ning mitmed teised organisatsioonid.

Erinevalt tavapärastest kodeerimiskoolidest keskendub Codesterite Klubi mitte ainult konkreetse programmeerimiskeele õpetamisele, vaid koolitusele, mis ühendavad pehmeid ja tehnilisi oskusi. Selleks, et luua digitaalseid tooteid, mida kasutajad armastaksid, läheb vaja palju mitmekülgsemaid teadmisi. Kolmeaastase programmi jooksul saavad codesters.club õpilased proovida UX disaineri, esi- ja back-end arendaja ning IT projektijuhi ameteid. 
 
Riesenkampffi fond (Riesenkampff Stiftung) on Berliinis asuv mittetulundusühing, mille eesmärk on Balti riikides toetada lastega seotud tegevusi. Ei ole kokkusattumus, et nende praegune fookus on just Eesti. Riesenkampfailidel on siin pikaajalised juured ja nad on kohalikus kultuuri- ja majanduselus kandnud olulist rolli. Kuigi enamik perekonnast paigutati Esimese maailmasõja järel ümber Saksamaale, on nende side Balti riikide ja oma juurtega jäänud tugevaks.
 
Esimesed Codesters.club'i õpilased valitakse välja koostöös partnerkoolidega ja sada protsenti õppemaksu vabad klassid algavad juba selle aasta sügisel. Riesenkampffide perekonna Sihtasutus loodab lähiaastatel programmi ulatust kolmekordistada ning on väga avatud koostööle teiste koolide ja ettevõtetega.