Meie koolist

Projektid

Projekti number: 2014-2020.1.02.18-0583
Projekti nimi: Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koolikultuuri ümberkujundamine uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri loomiseks
Projekti algus ja lõpp: 01.05.2018 - 31.12.2018
Rakendusüksus: Sihtasutus Innove


Projekti eesmärgiks on, et õpikogukondade juhid mõistavad teadliku juhtimise tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele (nemad peavad olema eeskuju pideva õppimise ja arengu näol ja motiveerima oma õpikogukonna liikmeid), lisaks sellele teadvustavad nad enda kui mentori rolli ning tegevusi kolleegi professionaalse arengu toetamisel; kolmandaks analüüsivad nad ennast suhtlejatena, märkavad seejuures nii enda kui meeskonnaliikmete stressiolukordi ning toetavad enda ja kolleegide heaolu; neljandaks oskavad teadvustada ja analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsivad teadlikult parimaid lahendusi ning oskavad toetada kolleegide arengut; ning viimaseks on teadlikud oma ressurssidest ja oskavad neid tasakaalustatult kasutada.