Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022


Ühiskatsed 10. klassi astumiseks 2021/2022. õppeaastaks ja vastuvõtu info

2021. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast  9. aprillil e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.


Tallinna nelja ja kolme kooli ühiskatsed

Kolme kooli ühiskatsete e-testid (harjutustestid ja 09.04 põhitest) on 2021. aastal Tallinna nelja kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna 21. Kool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme kooli (KSG, JWG, TÜG) kui ka nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele.


Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda kolme kooli ühiskatsete korraldamise (KSG vastuvõtukorra Lisa 1) ja KSG vastuvõtukorraga (vastuvõtt 10. klassi punktis 5).
 

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus.
Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Testide sisu  (KSG vastuvõtukorra Lisa 2)

 

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik ühiskatsete infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.
 

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:

vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3-7. mai 2021;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10.-14. mai 2021;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 17.-20. mai 2021.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.
 

Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumi õppetooli juht Mihkel Kõrbe mihkel.korbe@ksg.edu.ee

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit

 

 

Ühiskatsed 10. klassi astumiseks 2021/2022. õppeaastaks ja vastuvõtu info

2021. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast  9. aprillil e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.


Tallinna nelja ja kolme kooli ühiskatsed

Kolme kooli ühiskatsete e-testid (harjutustestid ja 09.04 põhitest) on 2021. aastal Tallinna nelja kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna 21. Kool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme kooli (KSG, JWG, TÜG) kui ka nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele.


Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda kolme kooli ühiskatsete korraldamise (KSG vastuvõtukorra Lisa 1) ja KSG vastuvõtukorraga (vastuvõtt 10. klassi punktis 5).
 

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus.
Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Testide sisu  (KSG vastuvõtukorra Lisa 2)

 

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik ühiskatsete infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.
 

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:

vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3-7. mai 2021;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10.-14. mai 2021;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 17.-20. mai 2021.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.
 

Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumi õppetooli juht Mihkel Kõrbe mihkel.korbe@ksg.edu.ee

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit