Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi 2024/2025


2024. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium  9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Ühiskatsete praktilised tööd 23. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika) kolmes koolis. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.


Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 13. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda KSG vastuvõtukorraga ja kolme kooli ühiskatsete korraldamise korraga (vaata vastuvõtukorra Lisa 1).


Pabertestide sooritamine

23. märtsil läbiviidavate paberkandjal testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.


Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

 • Saksa keele õppimine A-võõrkeelena ja soov kandideerida ainult Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse

Õpilased, kes on õppinud eesti õppekeelega põhikooli igas kooliastmes A-võõrkeelena saksa keelt ja kelle 9. klassi iga õppeperioodi keskmine hinne on vähemalt 4,2 ja käitumine vähemalt hea, võetakse Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 10. klassi õpilaskandidaadiks vastu ühiskatsete praktiliste tööde sooritamise kohustuseta.

Õpilane peab registreeruma Ühiskatsete Infoüsteemis katsetele ja valima esimese koolieelistusena Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja valitud õppesuuna.

Avaldus praktiliste tööde sooritamisest vabastuseks tuleb esitada hiljemalt 15. märtsil 2024 koos esimese ja teise trimestri või esimese poolaasta hindeid ja hinnanguid kajastava hinnetelehega e-postiaadressile vastuvott@ksg.edu.ee . Otsus praktiliste tööde vabastuse kohta saadetakse õpilaskandidaadile Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu hiljemalt 18. märtsil 2024.


Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 8.-12. aprill 2024;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 15.-19. aprill 2024;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 22.-26. aprill 2024.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.


Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 23. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. 

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub    kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.


Testide sisu

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kirjas kooli vastuvõtukorras (vaata Lisa 2).


Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppetooli juht Mihkel Kõrbe mihkel.korbe@ksg.edu.ee

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.
 
 

 

2024. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium  9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Ühiskatsete praktilised tööd 23. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika) kolmes koolis. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.


Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 13. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda KSG vastuvõtukorraga ja kolme kooli ühiskatsete korraldamise korraga (vaata vastuvõtukorra Lisa 1).


Pabertestide sooritamine

23. märtsil läbiviidavate paberkandjal testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.


Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

 • Saksa keele õppimine A-võõrkeelena ja soov kandideerida ainult Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse

Õpilased, kes on õppinud eesti õppekeelega põhikooli igas kooliastmes A-võõrkeelena saksa keelt ja kelle 9. klassi iga õppeperioodi keskmine hinne on vähemalt 4,2 ja käitumine vähemalt hea, võetakse Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 10. klassi õpilaskandidaadiks vastu ühiskatsete praktiliste tööde sooritamise kohustuseta.

Õpilane peab registreeruma Ühiskatsete Infoüsteemis katsetele ja valima esimese koolieelistusena Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja valitud õppesuuna.

Avaldus praktiliste tööde sooritamisest vabastuseks tuleb esitada hiljemalt 15. märtsil 2024 koos esimese ja teise trimestri või esimese poolaasta hindeid ja hinnanguid kajastava hinnetelehega e-postiaadressile vastuvott@ksg.edu.ee . Otsus praktiliste tööde vabastuse kohta saadetakse õpilaskandidaadile Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu hiljemalt 18. märtsil 2024.


Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 8.-12. aprill 2024;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 15.-19. aprill 2024;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 22.-26. aprill 2024.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.


Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 23. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. 

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub    kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.


Testide sisu

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kirjas kooli vastuvõtukorras (vaata Lisa 2).


Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppetooli juht Mihkel Kõrbe mihkel.korbe@ksg.edu.ee

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.