Õppetöö

Õppetöö korraldus gümnaasiumis

 

Õppeperioodid gümnaasiumis

I periood 01.09. – 19.10.2018

II periood 29.10. – 14.12.2018

III periood 17.12.2018 – 15.02.2019

IV periood 18.02. – 12.04.2019

V periood 15.04. – 11.06.2019

 

Arvestuste nädalad

15.10. – 19.10.2018

10.12. – 14.12.2018

11.02. – 15.02.2019

08.04. – 12.04.2019

03.06. – 07.06.2019

 

Arvestuste hinded

30.10.2018

18.12.2018

19.02.2019

16.04.2019

10.06.2019

 

Järelarvestused

05.11. – 09.11.2018

08.01. – 14.01.2019

05.03. – 11.03.2019

30.04. – 08.05.2019 (v.a. 06.05.2019)

13.06. – 19.06.2019

 

Kursuse hinded

13.11.2018

18.01.2019

15.03.2019

13.05.2019

10.06.2019

 

Kursuste hindamine inglise keeles, kehalises kasvatuses

Inglise keel:

I kursus – 28.11.2018

II kursus – 12.03.2019

III kursus – 10.06.2019

Kehaline kasvatus: 23.01.2019; 10.06.2019

 

Järeltunnid gümnaasiumis

Gümnaasiumi järeltunnis osalemiseks tuleb õpilasel pöörduda aineõpetaja poole ning paluda võimalust järeltööks.
Seejärel registreeruda järeltundi kolmapäeva õhtuks hiljemalt 23.00. Gümnaasiumi järeltunnid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

     I

 21.09.

 28.09.

 05.10.

 12.10.

    II

 16.11.

 23.11.

 30.11.

 07.12.

    III

 18.01.

 25.01.

 01.02.

 08.02.

    IV

 15.03.

 22.03.

 29.03.

 05.04.

    V

 10.05.

 17.05.

 24.05.

 31.05.