Meie koolist

Põhiväärtused


Visioon

Kadrioru Saksa Gümnaasium on ettevõtliku maailmakodaniku kool.
 

Missioon

Saksa keele õpetamise traditsiooni kandev Kadrioru Saksa Gümnaasium loob oma hooliva kooliperega parima keskkonna haritud ja ettevõtliku maailmakodaniku kujunemiseks.
 

Põhiväärtused

Hoolivus – Avatus – Koostöisus – Ettevõtlikkus
Töökus – Ambitsioonikus – Uudishimu


Kooliarenduse põhisuunad 2018 – 2022

1. Lähtumine kaasaegsest õpikäsitusest.

2. Innovaatilised õpetamis- ja õppimismeetodid uue tehnoloogia ning avatud õppematerjalide kaudu digiajastul ettevõtliku noore kujundamiseks.

3. Saksa keel rahvusvahelise koostöö võtmena.

 

 

Visioon

Kadrioru Saksa Gümnaasium on ettevõtliku maailmakodaniku kool.
 

Missioon

Saksa keele õpetamise traditsiooni kandev Kadrioru Saksa Gümnaasium loob oma hooliva kooliperega parima keskkonna haritud ja ettevõtliku maailmakodaniku kujunemiseks.
 

Põhiväärtused

Hoolivus – Avatus – Koostöisus – Ettevõtlikkus
Töökus – Ambitsioonikus – Uudishimu


Kooliarenduse põhisuunad 2018 – 2022

1. Lähtumine kaasaegsest õpikäsitusest.

2. Innovaatilised õpetamis- ja õppimismeetodid uue tehnoloogia ning avatud õppematerjalide kaudu digiajastul ettevõtliku noore kujundamiseks.

3. Saksa keel rahvusvahelise koostöö võtmena.