Koolielu

KoguPäevaKool


KoguPäevaKool on Tallinna Haridusameti toetusel tegutsev projekt, mille eesmärgiks on suurendada Tallinna munitsipaalüldharidus- ja huvikoolides  kultuuri, spordi ning loodus- ja täppisteaduse ning tehnoloogia valdkonnas huvitegevuses osalevate noorte arvu. Toetada õpilaste ettevõtlikkust ning sotsiaalsete oskuste kujundamist, sealhulgas suhtlemist. Suurendada uuenduslike huvialade ja metoodikate hulka huvihariduses ja huvitegevuses, kasutades selleks kaasaegseid vahendeid.
Hetkel toimetab (või on õigepea alustamas) KSG Mäe majas KPK raames 19 erinevat ringi:

     Aeroobika, K. Hämelainen
     Ajalooring, A. Võsandi
     Käeline loovus, A. Ambos
     Käsitööring 3.-5. kl, K. Pupart
     Loovusring, juhendaja M. Salura
     Muinasjuturing 1.-3. kl, P. Selge
     Mänguring, A. Roost
     Pinks, R. Einer
     Puutöö 1.-2. kl, R. Sau
     Rahvatants 1.-2. kl, H. Laanes
     Rahvatants 3.-5. kl, H. Laanes
     Robootika 1.-2. kl, A. Sepp
     Robootika 3.-5. kl, A. Sepp
     Spordiring, K. Hämelainen
     Taibu- ja teadusring 4.-5.kl, K. Hirv
     Teeme bändi!, H. Laanes
     Võimlemine 1.-4. kl tüdrukud, H. Laanes
     Võimlemine 5.kl tüdrukud, H. Laanes
     Võimlemine poisid, H. Laanes

Täpsemat infot iga ringi kohta jagab seda läbi viiv õpetaja. Üldistele küsimustele vastab Mäe maja huvijuht Helle Laanes - helle.laanes@ksg.edu.ee. 

Registreeri siin

KoguPäevaKooli ringidesse registreerimine toimub põhimõttel, kes ees see mees, kuid kellegi koht ringis ei ole igavene. Kui laps puudub ringist kolm järjestikust põhjendamata korda, saab tema koha endale järgmine.

 


 

KoguPäevaKool on Tallinna Haridusameti toetusel tegutsev projekt, mille eesmärgiks on suurendada Tallinna munitsipaalüldharidus- ja huvikoolides kultuuri, spordi ning loodus- ja täppisteaduse ning tehnoloogia valdkonnas huvitegevuses osalevate noorte arvu. Toetada õpilaste ettevõtlikkust ning sotsiaalsete oskuste kujundamist, sealhulgas suhtlemist. Suurendada uuenduslike huvialade ja metoodikate hulka huvihariduses ja huvitegevuses, kasutades selleks kaasaegseid vahendeid.
Hetkel toimetab (või on õigepea alustamas) KSG Mäe majas KPK raames 19 erinevat ringi:

Aeroobika, K. Hämelainen
Ajalooring, A. Võsandi
Käeline loovus, A. Ambos
Käsitööring 3.-5. kl, K. Pupart
Loovusring, juhendaja M. Salura
Muinasjuturing 1.-3. kl, P. Selge
Mänguring, A. Roost
Pinks, R. Einer
Puutöö 1.-2. kl, R. Sau

Rahvatants 1.-2. kl, H. Laanes
Rahvatants 3.-5. kl, H. Laanes
Robootika 1.-2. kl, A. Sepp
Robootika 3.-5. kl, A. Sepp
Spordiring, K. Hämelainen
Taibu- ja teadusring 4.-5.kl, K. Hirv
Teeme bändi!, H. Laanes
Võimlemine 1.-4. kl tüdrukud, H.Laanes
Võimlemine 5.kl tüdrukud, H. Laanes
Võimlemine poisid, H. Laanes

Täpsemat infot iga ringi kohta jagab seda läbi viiv õpetaja. Üldistele küsimustele vastab Mäe maja huvijuht Helle Laanes - helle.laanes@ksg.edu.ee.

Registreeri siin

KoguPäevaKooli ringidesse registreerimine toimub põhimõttel, kes ees see mees, kuid kellegi kohtringis ei ole igavene. Kui laps puudub ringist kolm järjestikust põhjendamata korda, saab tema koha endale järgmine.