Uudised

Eesmärgistamine, teadliku juhi omadused ja hinnanguvaba tagasisidestamine 10. detsember KSG


Täna, 10. detsembril osalesid õpikogukondadeks kasvamise koolitusel meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam endast kui suhtlejast, suhete ja suhtluse loojast ja suunajast. Koolituse teemadeks oli "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänasteks alateemadeks olid eesmärgistamine, teadliku juhi omadused ja hinnanguvaba tagasisidestamine.

Teemad, millele keskenduti, olid järgmised: enesehoid ja läbipõlemise vältimine,  teadliku juhtimise tähenduse mõistmine haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele, enda kui mentori rolli teadvustamine ning tegevusi kolleegi professionaalse arengu toetamisel.

Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Tänasteks koolitajateks olid Kaia Lainola ja Eve Eisenschmidt. Suured tänud koolitajatele!

Täna, 10. detsembril osalesid õpikogukondadeks kasvamise koolitusel meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam endast kui suhtlejast, suhete ja suhtluse loojast ja suunajast. Koolituse teemadeks oli "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänasteks alateemadeks olid eesmärgistamine, teadliku juhi omadused ja hinnanguvaba tagasisidestamine.

Teemad, millele keskenduti, olid järgmised: enesehoid ja läbipõlemise vältimine,  teadliku juhtimise tähenduse mõistmine haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele, enda kui mentori rolli teadvustamine ning tegevusi kolleegi professionaalse arengu toetamisel.

Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Tänasteks koolitajateks olid Kaia Lainola ja Eve Eisenschmidt. Suured tänud koolitajatele!