Uudised

Ühiskonnaõpetus ja ajalugu 28. veebruar KSG


8. klasside õpilased veel Riigikogu valimistel osaleda ei saa, küll aga oli neil ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimitud tundides võimalik end kurssi viia tuntumate poliitiliste ideoloogiatega. Õpilased selgitasid välja, milliseid väärtusi peavad oluliseks liberaalid, konservatiivid, sotsiaaldemokraadid ja sotsialistid ning uurisid, millal ja kuidas need ideoloogiad välja kujunesid. Seejärel pidid õpilased kujutlema end 19. sajandi keskpaiga rahutusse Euroopasse ning koostama loosiga tõmmatud poliitilise ideoloogia põhimõtetest lähtuvalt ajastukohase erakonna programmi ja valimisplakati. Õpilased olid fantaasiarikkad ning esitlused pakkusid lisaks uutele teadmistele ka palju nalja.

8. klasside õpilased veel Riigikogu valimistel osaleda ei saa, küll aga oli neil ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimitud tundides võimalik end kurssi viia tuntumate poliitiliste ideoloogiatega. Õpilased selgitasid välja, milliseid väärtusi peavad oluliseks liberaalid, konservatiivid, sotsiaaldemokraadid ja sotsialistid ning uurisid, millal ja kuidas need ideoloogiad välja kujunesid. Seejärel pidid õpilased kujutlema end 19. sajandi keskpaiga rahutusse Euroopasse ning koostama loosiga tõmmatud poliitilise ideoloogia põhimõtetest lähtuvalt ajastukohase erakonna programmi ja valimisplakati. Õpilased olid fantaasiarikkad ning esitlused pakkusid lisaks uutele teadmistele ka palju nalja.