Uudised

NB! Õppekorraldus 15.–19. november 04. november KSG


Esmaspäevast, 15. novembrist 2021 jätkub osalise distantsõppe korraldus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis järgmiselt:

1. Kontaktõppel koolis on 1.-2., 4.-9. klassid, 12. klass, eriklassid ning väikerühmad
2. Distantsõppel kodus on 3. klassid ja 10.-11. klassid


MÄE MAJA

1.-2. ja 4.-6. klasside ja eriklasside õpilastel toimuvad tunnid tavapäraselt tunniplaani alusel.
3. klasside õpilastel toimub distantsõpe tunniplaani alusel. Täpsem info veebitundide toimumise ja õppeülesannete kohta kajastub Stuudiumis. Igale klassile jagab täpsemat infot nende klassijuhataja.ORU MAJA

1. Kontaktõppel koolis toimub õppimine ja õpetamine kehtiva tunni- ja ruumiplaani alusel.
2. Distantsõppel kodus toimub õppimine ja õpetamine tunniplaani alusel. Info veebitundide täpse toimumise ja õppeülesannete kohta kajastub Stuudiumis. Igale klassile jagab täpsemat infot nende klassijuhataja.
 

Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.
Distantsõppel viibimisel jaguneb õpe:
a) otsesuhtluseks õpetaja ja õpilaste vahel, mille käigus viiakse kogu klassile läbi veebitunde;
b) õpetaja juhendite põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised tegevused ja projektitöö;
c) vajaduspõhine õpetajapoolne täiendav rühma- või individuaalne juhendamine.
 

TOITLUSTAMINE

Kontaktõppel õpilaste toitlustamine toimub tavapärases korras.

Disantsõppel olevatele õpilastele Mäe maja õpilastele jagatakse toidupakke neljapäeval 14.30-15.00  ja Oru maja õpilastele kolmapäeval kell 15.30-16.30 soovijate nimekirja alusel. Täpsem info klassijuhatajalt.

 

 

Esmaspäevast, 15. novembrist 2021 jätkub osalise distantsõppe korraldus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis järgmiselt:

1. Kontaktõppel koolis on 1.-2., 4.-9. klassid, 12. klass, eriklassid ning väikerühmad
2. Distantsõppel kodus on 3. klassid ja 10.-11. klassid


MÄE MAJA

1.-2. ja 4.-6. klasside ja eriklasside õpilastel toimuvad tunnid tavapäraselt tunniplaani alusel.
3. klasside õpilastel toimub distantsõpe tunniplaani alusel. Täpsem info veebitundide toimumise ja õppeülesannete kohta kajastub Stuudiumis. Igale klassile jagab täpsemat infot nende klassijuhataja.ORU MAJA

1. Kontaktõppel koolis toimub õppimine ja õpetamine kehtiva tunni- ja ruumiplaani alusel.
2. Distantsõppel kodus toimub õppimine ja õpetamine tunniplaani alusel. Info veebitundide täpse toimumise ja õppeülesannete kohta kajastub Stuudiumis. Igale klassile jagab täpsemat infot nende klassijuhataja.
 

Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.
Distantsõppel viibimisel jaguneb õpe:
a) otsesuhtluseks õpetaja ja õpilaste vahel, mille käigus viiakse kogu klassile läbi veebitunde;
b) õpetaja juhendite põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised tegevused ja projektitöö;
c) vajaduspõhine õpetajapoolne täiendav rühma- või individuaalne juhendamine.
 

TOITLUSTAMINE

Kontaktõppel õpilaste toitlustamine toimub tavapärases korras.

Disantsõppel olevatele õpilastele Mäe maja õpilastele jagatakse toidupakke neljapäeval 14.30-15.00  ja Oru maja õpilastele kolmapäeval kell 15.30-16.30 soovijate nimekirja alusel. Täpsem info klassijuhatajalt.