Uudised

Ülevaade üldkoosolekust 02. oktoober KSG


26. september 2019

Päevakord:

 1. Imbi Viisma – sissejuhatus ja lühiülevaade

 2. Ulrika Kuusk – hindamine ja digiõpe Mäe majas

 3. Kersti Sõstar – DSD / CertiLingua kool

 4. Anne Aidma – ülevaade poolaasta üritustest

 5. Triinu Orumaa – kaasav haridus ja toetamine

 6. Merilin Rooba – koolipsühholoogi rollist

 7. Kaileen Mägi – lapse toetamisest

 8. Aija Sakova – hoolekogu tagasiside

 9. Hannes Mädo – tugiseltsi tegevusest

 10. hoolekogu valimine

 

Päevakorrapunkt nr 1, nr 2,  nr 3

Imbi Viisma, Ulrika Kuuse, Kersti Sõstra esitlus

Päevakorrapunkt nr 4

Anne Aidma tutvustab end ja annab ülevaate lähiaja üritustest, viitab Mäe maja spordipäevale. Ürituste kalender on nähtav kooli kodulehel.

Päevakorrapunkt nr 5

Triinu Orumaa esitlus

Päevakorrapunkt nr 6

Merilin Rooba tutvustab end vanematele ning selgitab kooli kui keskkonna mõistmist lapse arengust lähtuvalt, samuti viitab ta sellele, et peab toimuma kooli ja kodu vahel pidev koostöö, et erinevate keskkondade vahel oleks koostöö sujuvam. Koolil on suurepärane meeskond, kes kujundavad parima võimaliku keskkonna õpilase vaimse arengu toetamiseks. 

Päevakorrapunkt nr 7

Lapsevanem Kaileen Mägi räägib lapse toetusest isikliku kogemuse näitel. 

Kaileen Mägi esitlus

Päevakorrapunkt nr 8

Lapsevanem, kooli vilistlane ja hoolekogu esimees Aija Sakova annab ülevaate hoolekogu toimimise põhimõtetest ja liikmetest, liikmete valimisest. 

Päevakorrapunkt nr 9

Esitati 3 kandidaati: Eve Teppan, Erki Prisk, Jonna Pechter. 

Päevakorrapunkt nr 10

Tugiseltsi tegemistest räägib Hannes Mädo. 

Hannes Mädo esitlus

 

OTSUSTATI:

Hoolekogusse uute liikmete valimine. Hääletuse tulemusena valiti uuteks hoolekogu liikmeteks Eve Teppan, Erki Prisk, Jonna Pechter.

26. september 2019

Päevakord:

 1. Imbi Viisma – sissejuhatus ja lühiülevaade

 2. Ulrika Kuusk – hindamine ja digiõpe Mäe majas

 3. Kersti Sõstar – DSD / CertiLingua kool

 4. Anne Aidma – ülevaade poolaasta üritustest

 5. Triinu Orumaa – kaasav haridus ja toetamine

 6. Merilin Rooba – koolipsühholoogi rollist

 7. Kaileen Mägi – lapse toetamisest

 8. Aija Sakova – hoolekogu tagasiside

 9. Hannes Mädo – tugiseltsi tegevusest

 10. hoolekogu valimine

 

Päevakorrapunkt nr 1, nr 2,  nr 3

Imbi Viisma, Ulrika Kuuse, Kersti Sõstra esitlus

Päevakorrapunkt nr 4

Anne Aidma tutvustab end ja annab ülevaate lähiaja üritustest, viitab Mäe maja spordipäevale. Ürituste kalender on nähtav kooli kodulehel.

Päevakorrapunkt nr 5

Triinu Orumaa esitlus

Päevakorrapunkt nr 6

Merilin Rooba tutvustab end vanematele ning selgitab kooli kui keskkonna mõistmist lapse arengust lähtuvalt, samuti viitab ta sellele, et peab toimuma kooli ja kodu vahel pidev koostöö, et erinevate keskkondade vahel oleks koostöö sujuvam. Koolil on suurepärane meeskond, kes kujundavad parima võimaliku keskkonna õpilase vaimse arengu toetamiseks. 

Päevakorrapunkt nr 7

Lapsevanem Kaileen Mägi räägib lapse toetusest isikliku kogemuse näitel. 

Kaileen Mägi esitlus

Päevakorrapunkt nr 8

Lapsevanem, kooli vilistlane ja hoolekogu esimees Aija Sakova annab ülevaate hoolekogu toimimise põhimõtetest ja liikmetest, liikmete valimisest. 

Päevakorrapunkt nr 9

Esitati 3 kandidaati: Eve Teppan, Erki Prisk, Jonna Pechter. 

Päevakorrapunkt nr 10

Tugiseltsi tegemistest räägib Hannes Mädo. 

Hannes Mädo esitlus

 

OTSUSTATI:

Hoolekogusse uute liikmete valimine. Hääletuse tulemusena valiti uuteks hoolekogu liikmeteks Eve Teppan, Erki Prisk, Jonna Pechter.