Uudised

Ühiskatsete korraldus 27. aprill KSG


Viimastel päevadel on ühiskatsete korraldajate poole pöördunud paljud murelikud sisseastujad, kes ei jõudnud end eriolukorra keeruliste aegade tõttu esimesel korral katsetele registreerida. Seetõttu avatakse 3 kooli ühiskatsetele registreerumine ajutiselt uuesti, et kõik soovijad saaksid ühiskatsetest osa võtta. 

Koolid otsustasid eelnevast tulenevalt avada registreerumise ajutiselt uuesti 28.–30. aprillini. 

Ühiskatsetele saab registreerida infosüsteemis. Pärast 30. aprilli uusi registreerunuid juurde ei lisata.

3 kooli ühiskatsed toimuvad sel aastal eriolukorrast tulenevalt e-testidena 18. mail kell 10.00. Testid sooritatakse kodus. E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning nende tegemiseks on aega kaks tundi (120 minutit). Testid sooritatakse eksamite infosüsteemis EIS. E-testiga seotud õpilaskandidaadi andmeid töötleb SA Innove. Vajalik on internetiühendusega arvuti olemasolu.

Umbes nädal enne katsete päeva avalikustatakse ka näidistest EIS keskkonnaga tutvumiseks.

Järelkatseid sel aastal ei toimu. Kui sul on testide korralduse kohta küsimusi, saada infosüsteemis sõnum oma 1. eelistuse koolile.

*****************

Vestluste korraldus:

Esmane vestlusvoor toimub videotutvustuse teel (vt juhised 3-minutiliseks videotutvustuseks), mille käigus hinnatakse, kas kandidaadiga on vaja läbi viia ka videovestlust.

Videotutvustuse palume lisada ühiskatsete infosüsteemi hiljemalt 8. maiks 2020 kell 23:59.

Videotutvustus valmista kooli jaoks, kuhu määrasid oma I eelistuse. Vajadusel toimuvad I koolivaliku täiendavad videovestlused 25.–29. mai 2020.

II ja III eelistuse koolid arvestavad vestlusvoorus I kooli jaoks tehtud videotutvustust, vajadusel viiakse õpilaskandidaadiga läbi täiendav videovestlus. II eelistuse videovestlused toimuvad 1. –5. juuni 2020 ja III eelistuse videovestlused 8.–12. juuni 2020.

Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas on valmis sind vastu võtma.

Positiivse otsuse korral saad koolidelt kinnituskirja, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.

Kui võtad kooli kutse vastu, arvatakse sind vastava kooli õpilaskandidaadiks.

******************

Juhised 3-minutiliseks videotutvustuseks

Lähtuvalt valitud õppesuunast ja keelerühmast arvesta videotutvustuse tegemisel järgmist:

JWG – riigikaitse suund – video koostamisel too välja oma süvendatud huvi riigikaitse suunal (senine tegevus riigikaitsealastes organisatsioonides) ja tegelemine spordiga.

KSG – saksakeelse majanduse õppesuund – koosta oma videotutvustus saksa keeles

saksa keele edasijõudnute keelerühm – kõik varem põhikoolis saksa keelt õppinud kandidaadid koostavad saksakeelse videotutvustuse

Räägi, kaua oled keelt õppinud ja kuidas on keeleõpe läinud.

saksa keele algajate keelerühm – koosta eestikeelne videotutvustus

Selgita, mis motiveerib sind alustama saksa keele õppimist gümnaasiumis.

TÜG – võõrkeele õppesuund – koosta oma videotutvustus inglise keeles

humanitaarharu teatriõppesuund – tee lisaks ennast tutvustavale videole ka teine video, kus laulad ühe laulu. Järgmisesse vooru pääsemise korral ole valmis esitama ka ühte luuletust ja proosateksti.

Tutvusta ennast (info kõikidele kandideerijatele).

1. Põhjenda kooli ja õppesuuna valikut.

2. Kuidas iseloomustab Sind sinu parim sõber või pereliige?

3. Räägi lühidalt senistest õpingutest (mis läheb hästi, milles pead pingutama) ja hobidest/huvialadest, millega tegeled. Too välja oma parimad saavutused.

4. Kuidas oled tulnud toime distantsõppes?

5. Kuidas tuled toime stressi ja pingetega?

6. Mis muutub Sinu jaoks gümnaasiumis?

Lõpeta videotutvustus reklaamlausega, miks just Sina oled sobivaim õpilaskandidaat jätkamaks õpinguid valitud koolis ja õppesuunal.

Viimastel päevadel on ühiskatsete korraldajate poole pöördunud paljud murelikud sisseastujad, kes ei jõudnud end eriolukorra keeruliste aegade tõttu esimesel korral katsetele registreerida. Seetõttu avatakse 3 kooli ühiskatsetele registreerumine ajutiselt uuesti, et kõik soovijad saaksid ühiskatsetest osa võtta. 

Koolid otsustasid eelnevast tulenevalt avada registreerumise ajutiselt uuesti 28.–30. aprillini. 

Ühiskatsetele saab registreerida infosüsteemis. Pärast 30. aprilli uusi registreerunuid juurde ei lisata.

3 kooli ühiskatsed toimuvad sel aastal eriolukorrast tulenevalt e-testidena 18. mail kell 10.00. Testid sooritatakse kodus. E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning nende tegemiseks on aega kaks tundi (120 minutit). Testid sooritatakse eksamite infosüsteemis EIS. E-testiga seotud õpilaskandidaadi andmeid töötleb SA Innove. Vajalik on internetiühendusega arvuti olemasolu.

Umbes nädal enne katsete päeva avalikustatakse ka näidistest EIS keskkonnaga tutvumiseks.

Järelkatseid sel aastal ei toimu. Kui sul on testide korralduse kohta küsimusi, saada infosüsteemis sõnum oma 1. eelistuse koolile.

*****************

Vestluste korraldus:

Esmane vestlusvoor toimub videotutvustuse teel (vt juhised 3-minutiliseks videotutvustuseks), mille käigus hinnatakse, kas kandidaadiga on vaja läbi viia ka videovestlust.

Videotutvustuse palume lisada ühiskatsete infosüsteemi hiljemalt 8. maiks 2020 kell 23:59.

Videotutvustus valmista kooli jaoks, kuhu määrasid oma I eelistuse. Vajadusel toimuvad I koolivaliku täiendavad videovestlused 25.–29. mai 2020.

II ja III eelistuse koolid arvestavad vestlusvoorus I kooli jaoks tehtud videotutvustust, vajadusel viiakse õpilaskandidaadiga läbi täiendav videovestlus. II eelistuse videovestlused toimuvad 1. –5. juuni 2020 ja III eelistuse videovestlused 8.–12. juuni 2020.

Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas on valmis sind vastu võtma.

Positiivse otsuse korral saad koolidelt kinnituskirja, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.

Kui võtad kooli kutse vastu, arvatakse sind vastava kooli õpilaskandidaadiks.

******************

Juhised 3-minutiliseks videotutvustuseks

Lähtuvalt valitud õppesuunast ja keelerühmast arvesta videotutvustuse tegemisel järgmist:

JWG – riigikaitse suund – video koostamisel too välja oma süvendatud huvi riigikaitse suunal (senine tegevus riigikaitsealastes organisatsioonides) ja tegelemine spordiga.

KSG – saksakeelse majanduse õppesuund – koosta oma videotutvustus saksa keeles

saksa keele edasijõudnute keelerühm – kõik varem põhikoolis saksa keelt õppinud kandidaadid koostavad saksakeelse videotutvustuse

Räägi, kaua oled keelt õppinud ja kuidas on keeleõpe läinud.

saksa keele algajate keelerühm – koosta eestikeelne videotutvustus

Selgita, mis motiveerib sind alustama saksa keele õppimist gümnaasiumis.

TÜG – võõrkeele õppesuund – koosta oma videotutvustus inglise keeles

humanitaarharu teatriõppesuund – tee lisaks ennast tutvustavale videole ka teine video, kus laulad ühe laulu. Järgmisesse vooru pääsemise korral ole valmis esitama ka ühte luuletust ja proosateksti.

Tutvusta ennast (info kõikidele kandideerijatele).

1. Põhjenda kooli ja õppesuuna valikut.

2. Kuidas iseloomustab Sind sinu parim sõber või pereliige?

3. Räägi lühidalt senistest õpingutest (mis läheb hästi, milles pead pingutama) ja hobidest/huvialadest, millega tegeled. Too välja oma parimad saavutused.

4. Kuidas oled tulnud toime distantsõppes?

5. Kuidas tuled toime stressi ja pingetega?

6. Mis muutub Sinu jaoks gümnaasiumis?

Lõpeta videotutvustus reklaamlausega, miks just Sina oled sobivaim õpilaskandidaat jätkamaks õpinguid valitud koolis ja õppesuunal.