Uudised

Tänuüritus programmis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ osalejatele 12. detsember KSG


10.detsembril leidis aset järjekordne Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud tänuüritus tunnustusprogrammides „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" osalejatele.

Tänuüritusel võtsid sõna Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvedajad, varasemate aastate tunnustuse pälvinud koolide ning lasteaedade esindajad kui ka haridusminister Liina Kersna. Muuhulgas toimusid paneeldiskussioonid väärtuste, mentorluse ning eri osapoolte rollide kohta haridussüsteemis. 

Kadrioru Saksa Gümnaasium pälvis taaskordselt tunnustuse kategoorias "Hea kooli edendaja", kus meie kooli tunnustati klassijuhatajate ülesannete ja väärtususkumuste kaardistamise ning klassijuhataja rolli mõtestamise eest. Tunnustusi anti koolidele välja kolmes kategoorias: "Hea kooli teerajaja", "Hea kooli edendaja" ning rändauhind "Väärtuskasvatuse kool".

Tunnustuse saamisele eelnes pikk protsess, mille raames analüüsiti nii klassijuhatajate rolle kui ka tegevusi väärtuste kujundamisel. Samuti korraldati erinevaid kokkusaamisi, et ikka arutleda ühiselt väärtuste üle. Analüüsi kirjutamine kulmineerus oktoobrikuisel vaheajal klassijuhatajate teemapäevaga, kus said kokku kõik Kadrioru Saksa Gümnaasiumi klassijuhatajad, et mõtestada ühiselt klassijuhataja rolli meie koolis. Analüüsile andsid tagasisidet erinevad osapooled, muuhulgas Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitilised sõbrad.

Tänud kõigile, kes Kadrioru Saksa Gümnaasiumi eneseanalüüsi ja arendustegevusega kaasa aitasid ning õnnitlused kõigile, kes tunnustuse pälvisid!

 


 

10.detsembril leidis aset järjekordne Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud tänuüritus tunnustusprogrammides „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" osalejatele.

Tänuüritusel võtsid sõna Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvedajad, varasemate aastate tunnustuse pälvinud koolide ning lasteaedade esindajad kui ka haridusminister Liina Kersna. Muuhulgas toimusid paneeldiskussioonid väärtuste, mentorluse ning eri osapoolte rollide kohta haridussüsteemis. 

Kadrioru Saksa Gümnaasium pälvis taaskordselt tunnustuse kategoorias "Hea kooli edendaja", kus meie kooli tunnustati klassijuhatajate ülesannete ja väärtususkumuste kaardistamise ning klassijuhataja rolli mõtestamise eest. Tunnustusi anti koolidele välja kolmes kategoorias: "Hea kooli teerajaja", "Hea kooli edendaja" ning rändauhind "Väärtuskasvatuse kool".

Tunnustuse saamisele eelnes pikk protsess, mille raames analüüsiti nii klassijuhatajate rolle kui ka tegevusi väärtuste kujundamisel. Samuti korraldati erinevaid kokkusaamisi, et ikka arutleda ühiselt väärtuste üle. Analüüsi kirjutamine kulmineerus oktoobrikuisel vaheajal klassijuhatajate teemapäevaga, kus said kokku kõik Kadrioru Saksa Gümnaasiumi klassijuhatajad, et mõtestada ühiselt klassijuhataja rolli meie koolis. Analüüsile andsid tagasisidet erinevad osapooled, muuhulgas Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitilised sõbrad.

Tänud kõigile, kes Kadrioru Saksa Gümnaasiumi eneseanalüüsi ja arendustegevusega kaasa aitasid ning õnnitlused kõigile, kes tunnustuse pälvisid!