Uudised

Piltjutustus 21. november KSG


12. klasside õpilased lõimisid kirjanduse ja eesti keele tundi teadmisi ajaloost.
Loeti Sofi Oksaneni teost "Puhastus" ja koostati 3-liikmelises rühmas piltjutustus, mis sisaldas 9–12 pilti. Pildid on õpilaste originaallooming (joonistused, fotod).
Piltjustustuse eesmärgiks oli anda edasi lugu pildikeeles;
valida, kas lugu antakse edasi autori vaates, mõne tegelase vaates või kirjandusteadlase vaates; toetati pildilist lugu verbaalse tekstiga ehk lugu jutustati peast korrektses eesti keeles; toetuti ajale omastele elementidele.
Tagasisidet anti kaasõpilaste töödele nii suuliselt kui ka kirjalikult (kommentaarid + punktid erinevate osaoskuste eest).

Oli väga huvitav näha, kui erinevalt seatakse fookust ühe loo jutustamisel ning kuidas üht või teist tegelast iseloomustatakse.

12. klasside õpilased lõimisid kirjanduse ja eesti keele tundi teadmisi ajaloost.
Loeti Sofi Oksaneni teost "Puhastus" ja koostati 3-liikmelises rühmas piltjutustus, mis sisaldas 9–12 pilti. Pildid on õpilaste originaallooming (joonistused, fotod).
Piltjustustuse eesmärgiks oli anda edasi lugu pildikeeles;
valida, kas lugu antakse edasi autori vaates, mõne tegelase vaates või kirjandusteadlase vaates; toetati pildilist lugu verbaalse tekstiga ehk lugu jutustati peast korrektses eesti keeles; toetuti ajale omastele elementidele.
Tagasisidet anti kaasõpilaste töödele nii suuliselt kui ka kirjalikult (kommentaarid + punktid erinevate osaoskuste eest).

Oli väga huvitav näha, kui erinevalt seatakse fookust ühe loo jutustamisel ning kuidas üht või teist tegelast iseloomustatakse.