Uudised

"Pidusöök" 13. november KSG


Gümnaasiumiõpilased käisid oktoobri lõpus Pärnu Endla teatris vaatamas etendust "Pidusöök". Tekst põhineb Platoni dialoogil. Nähtu mõistmiseks selgitas ajaloolist konteksti ajalooõpetaja Mihkel Kõrbe. Sel korral eriti moodsal viisil. Nimelt valmistas õpetaja eelnevalt ette videotunni, mida sai kirjanduse tunnis teose tausta paremaks mõistmiseks vaadata.

Gümnaasiumiõpilased said lisaks tavapärasele lavateose analüüsimisele mõelda ka sellele, mil moel on gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud pädevused seotud konkreetse teatrietendusega, teatrikülastusega. Õpilased lõid loovaid seoseid ning suutsid adekvaatselt hinnata, milliseid pädevusi rakendati. Lisaks mõeldi ka selle üle laiemalt, et kuidas teatrietenduse vaatamimine on osa õppeprotsessist.

 

Gümnaasiumiõpilased käisid oktoobri lõpus Pärnu Endla teatris vaatamas etendust "Pidusöök". Tekst põhineb Platoni dialoogil. Nähtu mõistmiseks selgitas ajaloolist konteksti ajalooõpetaja Mihkel Kõrbe. Sel korral eriti moodsal viisil. Nimelt valmistas õpetaja eelnevalt ette videotunni, mida sai kirjanduse tunnis teose tausta paremaks mõistmiseks vaadata.

Gümnaasiumiõpilased said lisaks tavapärasele lavateose analüüsimisele mõelda ka sellele, mil moel on gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud pädevused seotud konkreetse teatrietendusega, teatrikülastusega. Õpilased lõid loovaid seoseid ning suutsid adekvaatselt hinnata, milliseid pädevusi rakendati. Lisaks mõeldi ka selle üle laiemalt, et kuidas teatrietenduse vaatamimine on osa õppeprotsessist.