Uudised

Õuesõpe 30. mai KSG


30. mail viis rühm 11.1 klassi õpilasi enda ja 6.a klassi õpilased ajaloo arvestuse raames Kadrioru parki orienteeruma.
Kooli juures moodustati 6. ja 11. klassi õpilastest segarühmad, kellele anti ülesandeks leida üles kaardile märgitud punktid ning vastatata igas sihtkohas erineva raskusastmega küsimustele. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste koostöö toimis suurepäraselt – mida ei teadnud gümnasistid, seda teadsid kuuendikud ja vastupidi. Ettevõtmist soosis kaunis päikeseline ilm!

30. mail viis rühm 11.1 klassi õpilasi enda ja 6.a klassi õpilased ajaloo arvestuse raames Kadrioru parki orienteeruma.
Kooli juures moodustati 6. ja 11. klassi õpilastest segarühmad, kellele anti ülesandeks leida üles kaardile märgitud punktid ning vastatata igas sihtkohas erineva raskusastmega küsimustele. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste koostöö toimis suurepäraselt – mida ei teadnud gümnasistid, seda teadsid kuuendikud ja vastupidi. Ettevõtmist soosis kaunis päikeseline ilm!