Uudised

Meie ideEDU 18. oktoober KSG


20. oktoobril kell 11–16 toimub Tallinna kesklinna hariduskvartalis moodsa õppimise festival "iduEDU". Kadrioru Saksa Gümnaasium osaleb seal töötoaga "Õpetajate koostööprojekt „Eesti lugu“", kus ajaloo, eesti keele ja kirjanduse lõimingust räägivad meie kooli õpetajad Mihkel Kõrbe ja Laura-Liisa Perova.

Head õpilased ja lapsevanemad, tulge ja saage osa!

Eelmisel õppeaastal otsustasid õpetajad Mihkel Kõrbe (ajalugu) ja õpetaja Laura-Liisa Perova (eesti keel ja kirjandus) muuta 11. klassi õpilastele õppimise tähenduslikumaks ja seotumaks. Kuna meie kooli õppekavas on 11. klassis õpetatavad ajalookursused Eesti ajaloo teemal ja 2018 on Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta, leidsid õpetajad koostöiselt, et nende ainete kaudu on võimalik seda õpilastele tähenduslikumaks muuta. Otsustati siduda oma ainekursused ja ühtlustada hindamiskriteeriumid erinevate tööülesannete puhul, mida õpilased kahel kursusel (ajaloo kaks kursust + kirjanduse kaks kursust) tegid. Sooviti luua kursuste- ja aineteüleseid õppeülesandeid, mille raames õpilased olid ise aktiivsed, samas pidid arendama sotsiaalseid oskuseid rühmatöö ja minitundide ning esinemisoskust erinevate esitluste tegemise näol.

Koostöine ja lõimitud õpetamine jätkub ka 12. klassis. Seotud on õppetöö järgmistes ainetes: eesti keel, kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, eesti keele allkeeled, filosoofia ja tekstiõpetus.

Rohkem infot ürituse kohta leiate siit.

20. oktoobril kell 11–16 toimub Tallinna kesklinna hariduskvartalis moodsa õppimise festival "iduEDU". Kadrioru Saksa Gümnaasium osaleb seal töötoaga "Õpetajate koostööprojekt „Eesti lugu“", kus ajaloo, eesti keele ja kirjanduse lõimingust räägivad meie kooli õpetajad Mihkel Kõrbe ja Laura-Liisa Perova.

Head õpilased ja lapsevanemad, tulge ja saage osa!

Eelmisel õppeaastal otsustasid õpetajad Mihkel Kõrbe (ajalugu) ja õpetaja Laura-Liisa Perova (eesti keel ja kirjandus) muuta 11. klassi õpilastele õppimise tähenduslikumaks ja seotumaks. Kuna meie kooli õppekavas on 11. klassis õpetatavad ajalookursused Eesti ajaloo teemal ja 2018 on Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta, leidsid õpetajad koostöiselt, et nende ainete kaudu on võimalik seda õpilastele tähenduslikumaks muuta. Otsustati siduda oma ainekursused ja ühtlustada hindamiskriteeriumid erinevate tööülesannete puhul, mida õpilased kahel kursusel (ajaloo kaks kursust + kirjanduse kaks kursust) tegid. Sooviti luua kursuste- ja aineteüleseid õppeülesandeid, mille raames õpilased olid ise aktiivsed, samas pidid arendama sotsiaalseid oskuseid rühmatöö ja minitundide ning esinemisoskust erinevate esitluste tegemise näol.

Koostöine ja lõimitud õpetamine jätkub ka 12. klassis. Seotud on õppetöö järgmistes ainetes: eesti keel, kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, eesti keele allkeeled, filosoofia ja tekstiõpetus.

Rohkem infot ürituse kohta leiate siit.