Uudised

Luulepõimikud ja taiesed 04. aprill KSG


11. klasside õpilased tutvusid kirjanduse tundides 20. sajandi luulega – nad viisid end kurssi nii eesti kui ka välisautorite loominguga. 
Koostati 20. sajandi kirjandusvoolude, autorite ja rühmituste kohta põhjalikud ettekanded, esitati peast samade autorite luulet ning läbiti suuline arvestus nimetatud teemadel.
Viimase etapina koostati loominguline töö, mille üheks osaks oli loetud autorite luuletekstide koondamine luulepõimikuks ja teiseks osaks oli taies, kujundlik füüsiline ese, mis haakub tekstiga.
Luulepõimikud olid väga erinevatel teemadel, näiteks koduteemaline ja sümbolina papist maja, sõltuvuseteemaline ja sümbolina ravimikarp, talveteemaline ja sümbolina kinnas.

Ruumis 504/505 on võimalik luulepõimikuid lugeda ja esemetega lähemalt tutvuda.

11. klasside õpilased tutvusid kirjanduse tundides 20. sajandi luulega – nad viisid end kurssi nii eesti kui ka välisautorite loominguga. 
Koostati 20. sajandi kirjandusvoolude, autorite ja rühmituste kohta põhjalikud ettekanded, esitati peast samade autorite luulet ning läbiti suuline arvestus nimetatud teemadel.
Viimase etapina koostati loominguline töö, mille üheks osaks oli loetud autorite luuletekstide koondamine luulepõimikuks ja teiseks osaks oli taies, kujundlik füüsiline ese, mis haakub tekstiga.
Luulepõimikud olid väga erinevatel teemadel, näiteks koduteemaline ja sümbolina papist maja, sõltuvuseteemaline ja sümbolina ravimikarp, talveteemaline ja sümbolina kinnas.

Ruumis 504/505 on võimalik luulepõimikuid lugeda ja esemetega lähemalt tutvuda.