Uudised

Luulepõimikud 25. veebruar KSG


12. klasside õpilased lugesid uuemat Eesti luulet ning koostasid kirjanduse tunnis luulepõimikuid. 
Teemad varieerusid isamaalistest pungini ja armastusest vihkamiseni. Võis märgata loovust, leidlikkust ja oskust luua põnevaid terviklikke lugusid. Oli õpilasi, kes vormistasid töid ka kaunilt käsikirjaliselt ning kasutasid sümbolistlikke lahendusi.

12. klasside õpilased lugesid uuemat Eesti luulet ning koostasid kirjanduse tunnis luulepõimikuid. 
Teemad varieerusid isamaalistest pungini ja armastusest vihkamiseni. Võis märgata loovust, leidlikkust ja oskust luua põnevaid terviklikke lugusid. Oli õpilasi, kes vormistasid töid ka kaunilt käsikirjaliselt ning kasutasid sümbolistlikke lahendusi.