Uudised

Loovad kirjanduse tunnid 27. september KSG


Loovad kirjanduse tunnid

 

10. klasside õpilased on kirjanduses uut õppeaastat alustanud loovalt. Kirjanduse ja ajaloo teadmised on omavahel lõimitult ning teoseid on interpreteeritud nii piltjutustuste kui ka videotena. Vidoed valmisid Homerose "Iliasest" ja "Odüsseiast" ning pildid meie Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipojast". Etteasted on olnud meeleolukad. Õpilased on rühmatööde käigus saanud arendada nii suhtlemist, meeskonnatööoskust kui ka digipädevust.
Illustratsioonidena on lisatud fragmendid "Kalevipojast".

Loovad kirjanduse tunnid

 

10. klasside õpilased on kirjanduses uut õppeaastat alustanud loovalt. Kirjanduse ja ajaloo teadmised on omavahel lõimitult ning teoseid on interpreteeritud nii piltjutustuste kui ka videotena. Vidoed valmisid Homerose "Iliasest" ja "Odüsseiast" ning pildid meie Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipojast". Etteasted on olnud meeleolukad. Õpilased on rühmatööde käigus saanud arendada nii suhtlemist, meeskonnatööoskust kui ka digipädevust.
Illustratsioonidena on lisatud fragmendid "Kalevipojast".