Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 15. september KSG


KSG lastevanemate üldkoosolek toimub 29. septembril Oru maja aulas algusega kell 17.30.

Päevakavas on tagasiside:

   – koolielust

   – KSG hoolekogu tööst

   – KSG Tugiseltsi toimetamistest

ja

kooli hoolekogusse lapsevanemate esindajate valimine.

 

Loe toimunud koosoleku protokolli.

 

 

 

 

KSG lastevanemate üldkoosolek toimub 29. septembril Oru maja aulas algusega kell 17.30.

Päevakavas on tagasiside:

   – koolielust

   – KSG hoolekogu tööst

   – KSG Tugiseltsi toimetamistest

ja

kooli hoolekogusse lapsevanemate esindajate valimine.

 

Loe toimunud koosoleku protokolli.