Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 22. september KSG


Hea koolipere!
 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub 1. oktoobril 2020 algusega 17.30. Seoses koroonaviirusesse haigestunute arvu hüppelise tõusuga ja lähtudes Terviseameti soovitustest, toimub koosolek veebi vahendusel. Veebiülekanne on avalik ning algab kell 17.30. Koosoleku link jõuab kooli kodulehele vahetult enne koosolekut.
 
Enne koosolekut on vanematel võimalik esitada küsimusi kuni 26. septembrini lingil ...
 
Koosoleku toimumise ajal on võimalik küsimusi esitada samal lingil ...
 
Osalevad koolijuht, õppetoolide juhid, hoolekogu liikmed ja tugiseltsi esindajad.
 
Palun kõigil vanematel, kes soovivad kandideerida KSG hoolekogu liikmeks, saata hiljemalt 26. septembriks vastav sooviavaldus e-posti aadressil imbi.viisma@ksg.edu.ee
Hoolekogu liikmete hääletamine toimub Google Drive keskkonna abil 1.oktoobril.
Palun tutvuge eelnevalt korraga “Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.

Vaata koosolekul näidatud esitlust.

Vaata üldkoosoleku protokolli.
 

Ootame teid osalema!

 


 
 

Hea koolipere!
 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub 1. oktoobril 2020 algusega 17.30. Seoses koroonaviirusesse haigestunute arvu hüppelise tõusuga ja lähtudes Terviseameti soovitustest, toimub koosolek veebi vahendusel. Veebiülekanne on avalik ning algab kell 17.30. Koosoleku link jõuab kooli kodulehele vahetult enne koosolekut.
 
Enne koosolekut on vanematel võimalik esitada küsimusi kuni 26. septembrini lingil ...
 
Koosoleku toimumise ajal on võimalik küsimusi esitada samal lingil ...
 
Osalevad koolijuht, õppetoolide juhid, hoolekogu liikmed ja tugiseltsi esindajad.
 
Palun kõigil vanematel, kes soovivad kandideerida KSG hoolekogu liikmeks, saata hiljemalt 26. septembriks vastav sooviavaldus e-posti aadressil imbi.viisma@ksg.edu.ee
Hoolekogu liikmete hääletamine toimub Google Drive keskkonna abil 1.oktoobril.