Uudised

Külalisõpetaja Triin Toomesaar 30. september KSG


Reedel, 28. septembril oli 12. klasside õpilastel teistmoodi ainetund, tundi andis külalisõpetaja. Õpetaja rolli astus Triin Toomesaar, kes on Kiusamisvaba Kooli tegevjuht ja ta rääkis soolisest võrdõiguslikkusest. Loengu ja arutelu käigus tõstatusid teemad, mis on lähedalt seotud nii ühiskonnaõpetuse, ajaloo, filosoofia kui ka eesti keele ja kirjandusega. Tekkisid teravad ja huvitavad diskussioonid soostereotüüpide ja feminismi teemadel. 

Reedel, 28. septembril oli 12. klasside õpilastel teistmoodi ainetund, tundi andis külalisõpetaja. Õpetaja rolli astus Triin Toomesaar, kes on Kiusamisvaba Kooli tegevjuht ja ta rääkis soolisest võrdõiguslikkusest. Loengu ja arutelu käigus tõstatusid teemad, mis on lähedalt seotud nii ühiskonnaõpetuse, ajaloo, filosoofia kui ka eesti keele ja kirjandusega. Tekkisid teravad ja huvitavad diskussioonid soostereotüüpide ja feminismi teemadel.