Uudised

KSG uuenenud tugimeeskond 12. september KSG


Sellest sügisest on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi tugimeeskond oluliselt muutunud. Oluliselt muutunud on talvel uuenenud Põhikooli- ja Gümnaasiumi seaduse tuules ka tugispetsialistide roll ja mõju koolielu kujundamisel.

Kevadel asusid tööle sotsiaalpedagoogid Triinu Orumaa ja Helerin Mõttus, sügisel lisaks juba varem ametis olnud koolipsühholoog Merilin Roobale ka tema ametikaaslane Juuli Puusepp. Seega on täitunud koolipere ammune unistus:  mõlemas õppehoones on oma tugispetsialistid: Helerin Mõttus ja Juuli Puusepp Mäe majas ning Merilin Rooba ja Triinu Orumaa Oru majas. Lisaks annavad oma olulise osa õpilaste toetamisse klassiõpetajatest õpiabiõpetajad Tiia Kaunis ja Minna Rummi ning samuti klassiõpetajatest tulevased eripedagoog-nõustajad Anneli Võsandi ja Hanna-Liisa Lond. Siit võib tekkida tunne, et kogu pea 1300 koolipere liikme nõustamine ja jõustamine on kuue tubli naise õlul, kuid tegelikkus on tunduvalt mitmekesisem. Õpilaste kõrval on endiselt tema kõige lähemad abilised nende pered, koolis klassi- ja aineõpetajatele lisaks kõik koolitöötajad. Kooli eesmärk on tagada oma õpilasele parim võimalik õpikeskkond, arvestades sealjuures nii iga õpilase kui klassikollektiivi, õpetajate ja lapsevanemate parimat huvi. Alati ei ole see võimalik ning mõnikord pole ka arusaamist, mis kellegi arengu ja heaolu seisukohast parim oleks. Siin saavadki appi tulla kooli tugispetsialistid. Koolipsühholoogid tegelevad eelkõige õpilaste psühholoogilise arengu ja õppeprotsessis toimetuleku hindamise ja toetamisega. Nad nõustavad nii isikliku elu, õppetöö kui vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. Sotsiaalpedagoogid tegelevad õpilaste sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste hindamise, kujundamise ja toetamisega, koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimisega. Õpiabitundides arendatakse kompleksselt õpilaste õpioskusi, psüühilisi protsesse ning valdkonnapõhist toimetulekut. Kogu tegevust õppenõustamisel ning õpilaste toetamisel korraldab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija, kelleks meie koolis on Oru maja sotsiaalpedagoog Triinu Orumaa.

Kuigi iga lapse esimene tugiisik koolis on tema klassijuhataja, võib alati julgelt pöörduda kõiki töötajate poole. Tugimeeskond on alati valmis õpilaste, nende perede ja vanemate toetamiseks, et üheskoos luua terve, turvaline ja õnnelik koolikeskkond.

Triinu Orumaa

Sellest sügisest on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi tugimeeskond oluliselt muutunud. Oluliselt muutunud on talvel uuenenud Põhikooli- ja Gümnaasiumi seaduse tuules ka tugispetsialistide roll ja mõju koolielu kujundamisel.

Kevadel asusid tööle sotsiaalpedagoogid Triinu Orumaa ja Helerin Mõttus, sügisel lisaks juba varem ametis olnud koolipsühholoog Merilin Roobale ka tema ametikaaslane Juuli Puusepp. Seega on täitunud koolipere ammune unistus:  mõlemas õppehoones on oma tugispetsialistid: Helerin Mõttus ja Juuli Puusepp Mäe majas ning Merilin Rooba ja Triinu Orumaa Oru majas. Lisaks annavad oma olulise osa õpilaste toetamisse klassiõpetajatest õpiabiõpetajad Tiia Kaunis ja Minna Rummi ning samuti klassiõpetajatest tulevased eripedagoog-nõustajad Anneli Võsandi ja Hanna-Liisa Lond. Siit võib tekkida tunne, et kogu pea 1300 koolipere liikme nõustamine ja jõustamine on kuue tubli naise õlul, kuid tegelikkus on tunduvalt mitmekesisem. Õpilaste kõrval on endiselt tema kõige lähemad abilised nende pered, koolis klassi- ja aineõpetajatele lisaks kõik koolitöötajad. Kooli eesmärk on tagada oma õpilasele parim võimalik õpikeskkond, arvestades sealjuures nii iga õpilase kui klassikollektiivi, õpetajate ja lapsevanemate parimat huvi. Alati ei ole see võimalik ning mõnikord pole ka arusaamist, mis kellegi arengu ja heaolu seisukohast parim oleks. Siin saavadki appi tulla kooli tugispetsialistid. Koolipsühholoogid tegelevad eelkõige õpilaste psühholoogilise arengu ja õppeprotsessis toimetuleku hindamise ja toetamisega. Nad nõustavad nii isikliku elu, õppetöö kui vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. Sotsiaalpedagoogid tegelevad õpilaste sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste hindamise, kujundamise ja toetamisega, koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimisega. Õpiabitundides arendatakse kompleksselt õpilaste õpioskusi, psüühilisi protsesse ning valdkonnapõhist toimetulekut. Kogu tegevust õppenõustamisel ning õpilaste toetamisel korraldab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija, kelleks meie koolis on Oru maja sotsiaalpedagoog Triinu Orumaa.

Kuigi iga lapse esimene tugiisik koolis on tema klassijuhataja, võib alati julgelt pöörduda kõiki töötajate poole. Tugimeeskond on alati valmis õpilaste, nende perede ja vanemate toetamiseks, et üheskoos luua terve, turvaline ja õnnelik koolikeskkond.

Triinu Orumaa