Uudised

KSG avab mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi 22. jaanuar KSG


1. KSG avab 2021/2022. õppeaastal ühe mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi praktiliste tööde ja vestluste alusel.

2. Praktilised tööd ja vestlused toimuvad 20. veebruaril 2020 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas Kivimurru 9  algusega kell 10.00. Aega kulub 1 tund 15 minutit.

3. Seoses epidemioloogilise olukorraga vanemaid koolimajja ei lubata. Teie lapse võtavad välisukse ees vastu õpetajad, kes viivad õpilase klassiruumi ja pärast praktilisi töid ja vestlusi toovad kooli välisukse ette tagasi.

4. Registreerimine mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klassi (1D) praktilistele töödele ja vestlustele toimub kuni 18. veebruarini 2021.

5. KSG mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi võetakse lapsed vastu pingerea alusel. Pingerida moodustatakse praktiliste tööde ja vestluste tulemusena.

6. Kaasa võtta harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm.

7. Praktilisi töid ja vestlusi hinnatakse punktides kuues erinevas valdkonnas: lugemine, kirjutamine, saksa keel (saksa keele eelteadmised ei ole vajalikud), matemaatika, loogika, sotsiaalsed oskused.

8. Mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klass (1D) komplekteeritakse praktiliste tööde ja vestluste alusel 23. veebruariks 2021 ja vastuvõtmise otsusest teavitatakse meili teel hiljemalt 23. veebruariks 2021.

9. Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda kokkuleppel õppetooli juhiga alates 1. kuni 4. märtsini 2021.

 

 

 

1. KSG avab 2021/2022. õppeaastal ühe mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi praktiliste tööde ja vestluste alusel.

2. Praktilised tööd ja vestlused toimuvad 20. veebruaril 2020 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas Kivimurru 9  algusega kell 10.00. Aega kulub 1 tund 15 minutit.

3. Seoses epidemioloogilise olukorraga vanemaid koolimajja ei lubata. Teie lapse võtavad välisukse ees vastu õpetajad, kes viivad õpilase klassiruumi ja pärast praktilisi töid ja vestlusi toovad kooli välisukse ette tagasi.

4. Registreerimine mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klassi (1D) praktilistele töödele ja vestlustele toimub kuni 18. veebruarini 2021.

5. KSG mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi võetakse lapsed vastu pingerea alusel. Pingerida moodustatakse praktiliste tööde ja vestluste tulemusena.

6. Kaasa võtta harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm.

7. Praktilisi töid ja vestlusi hinnatakse punktides kuues erinevas valdkonnas: lugemine, kirjutamine, saksa keel (saksa keele eelteadmised ei ole vajalikud), matemaatika, loogika, sotsiaalsed oskused.

8. Mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klass (1D) komplekteeritakse praktiliste tööde ja vestluste alusel 23. veebruariks 2021 ja vastuvõtmise otsusest teavitatakse meili teel hiljemalt 23. veebruariks 2021.

9. Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda kokkuleppel õppetooli juhiga alates 1. kuni 4. märtsini 2021.