Uudised

Koostöövõtted õpikogukonnas 24. oktoober KSG


Eile, 23. oktoobril toimus Tartu Ülikooli koolitus "Koostöövõtted õpikogukonnas". Koolitaks oli õppejõud Anita Kärner. Osalesid õipikogukonna tegevusi juhtivad ja suunavad aktiivsed õpetajad ja juhtkonna liikmed. Koolituse teemad olid järgmised: koostegutsemine vs võistlemine; kriitiline sõber õpikogukonnas; tegevusjuhised ehk protokollid; juhised  õppimise ja õpetamise ning hindamise aruteludeks, õpilaste tööde analüüsimine, andmetest õppimine, õpetamisega seotud dilemmade avamine, mõtlemist stimuleerivad küsimused; mugavustsoonist väljumine ja riski võtmine.

Professionaalne õpikogukond on koht, kus õpetajad õpivad enda igapäevatöö keskkonnas kollektiivselt, analüüsides enda õpetamistegevust ja selle tulemusi. Õpikogukonna koosolekute ja muude ühistegevuste aega tuleb kasutada säästlikult, aga ka tulemuslikult ning kõigil kogukonna liikmetel peab olema võimalus avaldada arvamust. Koolituses õpitakse tundma võtteid, kuidas  viia läbi erineva eesmärgiga arutelusid professionaalses õpikogukonnas. Mõningaid võtteid katsetatakse koolituse käigus väikestes rühmades.
Koolitusel osalenud õpetajad ja juhtkonna liikmed teavad nüüd professionaalse õpikogukonna tegutsemispõhimõtteid ja millist tuge see pakub õpetajatöö arendamises, lisaks tunnevad ja oskavad nad kasutada arutelude läbiviimise juhiseid; oskavad läbiarutatud ja katsetatud  võtteid loovalt kasutada nii õpikogukonnas kui ka õpilaste rühmatöö organiseerimisel.

Suur tänu koolitajale! Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Eile, 23. oktoobril toimus Tartu Ülikooli koolitus "Koostöövõtted õpikogukonnas". Koolitaks oli õppejõud Anita Kärner. Osalesid õipikogukonna tegevusi juhtivad ja suunavad aktiivsed õpetajad ja juhtkonna liikmed. Koolituse teemad olid järgmised: koostegutsemine vs võistlemine; kriitiline sõber õpikogukonnas; tegevusjuhised ehk protokollid; juhised  õppimise ja õpetamise ning hindamise aruteludeks, õpilaste tööde analüüsimine, andmetest õppimine, õpetamisega seotud dilemmade avamine, mõtlemist stimuleerivad küsimused; mugavustsoonist väljumine ja riski võtmine.

Professionaalne õpikogukond on koht, kus õpetajad õpivad enda igapäevatöö keskkonnas kollektiivselt, analüüsides enda õpetamistegevust ja selle tulemusi. Õpikogukonna koosolekute ja muude ühistegevuste aega tuleb kasutada säästlikult, aga ka tulemuslikult ning kõigil kogukonna liikmetel peab olema võimalus avaldada arvamust. Koolituses õpitakse tundma võtteid, kuidas  viia läbi erineva eesmärgiga arutelusid professionaalses õpikogukonnas. Mõningaid võtteid katsetatakse koolituse käigus väikestes rühmades.
Koolitusel osalenud õpetajad ja juhtkonna liikmed teavad nüüd professionaalse õpikogukonna tegutsemispõhimõtteid ja millist tuge see pakub õpetajatöö arendamises, lisaks tunnevad ja oskavad nad kasutada arutelude läbiviimise juhiseid; oskavad läbiarutatud ja katsetatud  võtteid loovalt kasutada nii õpikogukonnas kui ka õpilaste rühmatöö organiseerimisel.

Suur tänu koolitajale! Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.