Uudised

Koostöö lepingu allkirjastamine 10. mai KSG


9. mail, Euroopa päeval allkirjastasid Sykes (Saksamaal) koolijuhid Imbi Viisma (Kadrioru Saksa Gümnaasium) ja Bernhard Zahn (BBS Syke) koolidevahelise koostöö lepingu.

Leping seab eesmärgiks koostöö edasiarendamist saksakeelse majandusõppe suunal, sisaldades uusi planeeritavaid samme õppetöö kvaliteedi ja selle hindamise arendamiseks ajakohaste infotehnoloogiliste abil. Leping sätestab mõlema kooli õpilaste praktikavõimaluste pakkumise partnermaades, mis annab noortele vajaliku ettevalmistuse kodumaisel ja rahvusvahelisel tööturul.

KSG saksakeelse majanduse projektijuht Michael Kirschinger koos BBS-Syke kolleegi Bernd Böckneriga rõhutasid 2014. a alanud koolidevaheliste koostöökogemuste olulisust õpilastele majandus- ja ettevõtlikkusalaste teadmiste jagamisel.

Hetkel õpib KSGs saksakeelse majandusõppe suunal 44 gümnasisti, parimatele lõpetajatele väljastab BBS Syke Europaschule sertifikaadi nõuetele vastava majandusõppe kursuse läbimise kohta.

Nii KSG kui ka BBS Syke soovivad laiendada Euroopa mõõdet oma õpilastele pakutavas õppetöös, ühiselt asutakse ette valmistama järgmist projektitaotlust Erasmuselt toetuse saamiseks.

9. mail, Euroopa päeval allkirjastasid Sykes (Saksamaal) koolijuhid Imbi Viisma (Kadrioru Saksa Gümnaasium) ja Bernhard Zahn (BBS Syke) koolidevahelise koostöö lepingu.

Leping seab eesmärgiks koostöö edasiarendamist saksakeelse majandusõppe suunal, sisaldades uusi planeeritavaid samme õppetöö kvaliteedi ja selle hindamise arendamiseks ajakohaste infotehnoloogiliste abil. Leping sätestab mõlema kooli õpilaste praktikavõimaluste pakkumise partnermaades, mis annab noortele vajaliku ettevalmistuse kodumaisel ja rahvusvahelisel tööturul.

KSG saksakeelse majanduse projektijuht Michael Kirschinger koos BBS-Syke kolleegi Bernd Böckneriga rõhutasid 2014. a alanud koolidevaheliste koostöökogemuste olulisust õpilastele majandus- ja ettevõtlikkusalaste teadmiste jagamisel.

Hetkel õpib KSGs saksakeelse majandusõppe suunal 44 gümnasisti, parimatele lõpetajatele väljastab BBS Syke Europaschule sertifikaadi nõuetele vastava majandusõppe kursuse läbimise kohta.

Nii KSG kui ka BBS Syke soovivad laiendada Euroopa mõõdet oma õpilastele pakutavas õppetöös, ühiselt asutakse ette valmistama järgmist projektitaotlust Erasmuselt toetuse saamiseks.