Uudised

Kodanikualgatus 18. november KSG


Kadrioru Saksa Gümnaasiumis on taas ellu kutsutud KSG kodanikualgatuste võistlus! Osaleda saavad 6.–12. klasside õpilased. Osa võib võtta individuaalselt, rühmaga või terve klassiga!
Osalemiseks pange pead kokku ning kavandage üks algatus, mida olete valmis sel õppeaastal ellu viima. Algatus peaks olema suunatud koolielu edendamiseks või ka laiemalt – heategevuslikule ettevõtmisele oma kodukohas. Tegu võib olla ürituse (nt võistlus, etendus, perepäev jm), heateoga (nt millegi parandamine, kellegi abistamine), teavituskampaania või muuga.
Oma meeskonda saab võistlusele registreerida kodanikupäevani ehk 26. novembrini e-posti aadressil ksgalgatus@gmail.com. Kirjas kirjutage, kes võistkonda kuuluvad ning kirjeldage paari lausega kavandatavat algatust.
Sel aastal on võistlust eestvedamas 8.k klassi õpilased, kes on usinasti valmis teinud ürituse reklaamid, mida võib leida Oru maja igalt korruselt! Möödunud esmaspäeval tutvustasid nad üritust ka kooliperele.
Häid algatusi!

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis on taas ellu kutsutud KSG kodanikualgatuste võistlus! Osaleda saavad 6.–12. klasside õpilased. Osa võib võtta individuaalselt, rühmaga või terve klassiga!
Osalemiseks pange pead kokku ning kavandage üks algatus, mida olete valmis sel õppeaastal ellu viima. Algatus peaks olema suunatud koolielu edendamiseks või ka laiemalt – heategevuslikule ettevõtmisele oma kodukohas. Tegu võib olla ürituse (nt võistlus, etendus, perepäev jm), heateoga (nt millegi parandamine, kellegi abistamine), teavituskampaania või muuga.
Oma meeskonda saab võistlusele registreerida kodanikupäevani ehk 26. novembrini e-posti aadressil ksgalgatus@gmail.com. Kirjas kirjutage, kes võistkonda kuuluvad ning kirjeldage paari lausega kavandatavat algatust.


Sel aastal on võistlust eestvedamas 8.k klassi õpilased, kes on usinasti valmis teinud ürituse reklaamid, mida võib leida Oru maja igalt korruselt! Möödunud esmaspäeval tutvustasid nad üritust ka kooliperele.
Häid algatusi!