Uudised

Kirjatalgud „Minu klassijuhataja“ 04. märts KSG


Tallinna Haridusamet ja Tartu Ülikooli eetikakeskus ootavad Tallinna koolide õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi osalema kirjatalgutel „Minu klassijuhataja“. Kirjatalgute eesmärk on panna meid mõtisklema klassijuhatajalt saadud väärtuste üle, tõsta esile nende tööd ja teadvustada nende mõju oma praegustele või endistele õpilastele.

Millest kirjutada?

Oodatud on kirjatööd, milles kirjutaja jagab oma isiklikku kogemust oma klassijuhatajaga: kuidas õpetaja on mõjutanud õpilase heaolu,  edasist käekäiku või klassikultuuri. Kutsume mõtisklema väärtuste üle, mõtestama õppetunde ning arutlema klassijuhataja kui väärtuskasvataja rolli üle. Tähenduslikud ja meelde jäänud dialoogid, mis lugu illustreerivad, on teretulnud!

See võib olla näiteks:

 • kirjeldus sündmusest või vahejuhtumist, milles väljendus mõni kirjutajale meelde jäänud väärtus või väärtusvalik;
 • lugu või pikemaajaline sündmuse jada, mille tagajärge või mõju kirjutaja peab oluliseks (näiteks, kuidas lahendati koostöös klassijuhatajaga konflikte, kuidas hoiti klassikultuuri jpm);
 • lugu kirjutaja ja klassijuhataja suhtest – nii õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest, mis on siiani tähenduslikud.

Tingimused

1. Kirjatöö räägib mõnest Tallinna koolis töötanud või töötavast klassijuhatajast.
2. Kirjatöö maht on 2000–5000 tähemärki (ilma tühikuteta, s.o kuni 2–3 lehekülge).
3. Palume kirjatöö esitada veebis aadressil www.eetika.ee/minu-klassijuhataja läbi seal oleva veebivormi (kui veebivorm lehekülje allosas ei kuva, klõpsa SIIA). Kirjatööd üles laadides palume juurde lisada autori kontaktandmed; märkida, kas tegemist on kooliõpilase või täiskasvanuga.
4. Tähtaeg: ootame kirjatöid märtsikuu jooksul, hiljemalt 29. märtsil 2021.

Hindamine

Töid loetakse anonüümselt, hindamise aluseks on järgmised kriteeriumid:

 • mõtteselgus;
 • haarav esitus;
 • omanäolisus;
 • loos peegeldub mõni väärtusvalik, dilemma või väärtus, mida jutustaja peab oluliseks ja mõjukaks.

Töid loevad Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Tallinna Haridusameti töötajad ning Tallinna klassijuhatajate nõukoja liikmed. Iga tööd loeb kolm inimest.

Eraldi auhinnatakse kooliõpilasi ja täiskasvanuid. Parimate tööde väljakuulutamine ja auhindade üleandmine toimub maikuus Tallinnas klassijuhataja teema-aasta lõpuüritusel.

Auhindamine

Parimaid kirjutajaid tunnustatakse klassijuhataja teema-aasta lõppürituse raames.  Parimad lood avaldatakse autoritega kooskõlastatult meedias ja Tallinna Haridusameti aastaraamatus.

Kirjatalguid „Minu klassijuhataja“ korraldab Tallinna Haridusamet koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega. Kirjatalgud toimuvad Tallinna klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 raames.

 

 

Tallinna Haridusamet ja Tartu Ülikooli eetikakeskus ootavad Tallinna koolide õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi osalema kirjatalgutel „Minu klassijuhataja“. Kirjatalgute eesmärk on panna meid mõtisklema klassijuhatajalt saadud väärtuste üle, tõsta esile nende tööd ja teadvustada nende mõju oma praegustele või endistele õpilastele.

Millest kirjutada?

Oodatud on kirjatööd, milles kirjutaja jagab oma isiklikku kogemust oma klassijuhatajaga: kuidas õpetaja on mõjutanud õpilase heaolu,  edasist käekäiku või klassikultuuri. Kutsume mõtisklema väärtuste üle, mõtestama õppetunde ning arutlema klassijuhataja kui väärtuskasvataja rolli üle. Tähenduslikud ja meelde jäänud dialoogid, mis lugu illustreerivad, on teretulnud!

See võib olla näiteks:

 • kirjeldus sündmusest või vahejuhtumist, milles väljendus mõni kirjutajale meelde jäänud väärtus või väärtusvalik;
 • lugu või pikemaajaline sündmuse jada, mille tagajärge või mõju kirjutaja peab oluliseks (näiteks, kuidas lahendati koostöös klassijuhatajaga konflikte, kuidas hoiti klassikultuuri jpm);
 • lugu kirjutaja ja klassijuhataja suhtest – nii õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest, mis on siiani tähenduslikud.

Tingimused

1. Kirjatöö räägib mõnest Tallinna koolis töötanud või töötavast klassijuhatajast.
2. Kirjatöö maht on 2000–5000 tähemärki (ilma tühikuteta, s.o kuni 2–3 lehekülge).
3. Palume kirjatöö esitada veebis aadressil www.eetika.ee/minu-klassijuhataja läbi seal oleva veebivormi (kui veebivorm lehekülje allosas ei kuva, klõpsa SIIA). Kirjatööd üles laadides palume juurde lisada autori kontaktandmed; märkida, kas tegemist on kooliõpilase või täiskasvanuga.
4. Tähtaeg: ootame kirjatöid märtsikuu jooksul, hiljemalt 29. märtsil 2021.

Hindamine

Töid loetakse anonüümselt, hindamise aluseks on järgmised kriteeriumid:

 • mõtteselgus;
 • haarav esitus;
 • omanäolisus;
 • loos peegeldub mõni väärtusvalik, dilemma või väärtus, mida jutustaja peab oluliseks ja mõjukaks.

Töid loevad Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Tallinna Haridusameti töötajad ning Tallinna klassijuhatajate nõukoja liikmed. Iga tööd loeb kolm inimest.

Eraldi auhinnatakse kooliõpilasi ja täiskasvanuid. Parimate tööde väljakuulutamine ja auhindade üleandmine toimub maikuus Tallinnas klassijuhataja teema-aasta lõpuüritusel.

Auhindamine

Parimaid kirjutajaid tunnustatakse klassijuhataja teema-aasta lõppürituse raames.  Parimad lood avaldatakse autoritega kooskõlastatult meedias ja Tallinna Haridusameti aastaraamatus.

Kirjatalguid „Minu klassijuhataja“ korraldab Tallinna Haridusamet koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega. Kirjatalgud toimuvad Tallinna klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 raames.