Uudised

Kirjandusteose analüüs 27. mai KSG


11. klasside õpilased tutvusid kirjanduse tundides teosega "Sügisball" ja seda nii Mati Undi raamatu kui ka Veiko Õunpuu filmi kaudu. Abistavaks lisamaterjaliks oli ka meie kooli 12. klassi õpilase Marite Sommeri uurimistöö, mis on valminud samal teemal. 
Õpilased koostasid infoplakateid meeldejäävamatest tegelastest. Tegelaste kirjeldused sisaldasid järgmiseid osi: nimi, elukutse, perekonnaseis, hobid, muu oluline, tsitaat või aforism, mis teda iseloomustab. 
Lisaks otsiti vastust küsimustele, et mis tegelast motiveerib; mis on tema eesmärk; mis teda tegutsema ajendab; mis teda ärritab; millised tugevused aitavad tal eesmärkide poole püüelda; mis teda takistavad oma eesmärkide poole liikumast?
Tulemused olid mitmekesised, oli nii kirjandusteaduslikke tegelaste võrdlusi kui ka loovamaid lahendusi, kus tegelasi kujutati karakteritena Facebookis. Jõuti järeldusele, et üksindus ja üksildus on ajas muutumatud probleemid ja Mati Unt on olnud oma tegelaste kujutamisel väga elulähedane.
Plakatitega on alates homsest võimalik tutvuda ka 5. korruse koridoris.

11. klasside õpilased tutvusid kirjanduse tundides teosega "Sügisball" ja seda nii Mati Undi raamatu kui ka Veiko Õunpuu filmi kaudu. Abistavaks lisamaterjaliks oli ka meie kooli 12. klassi õpilase Marite Sommeri uurimistöö, mis on valminud samal teemal. 
Õpilased koostasid infoplakateid meeldejäävamatest tegelastest. Tegelaste kirjeldused sisaldasid järgmiseid osi: nimi, elukutse, perekonnaseis, hobid, muu oluline, tsitaat või aforism, mis teda iseloomustab. 
Lisaks otsiti vastust küsimustele, et mis tegelast motiveerib; mis on tema eesmärk; mis teda tegutsema ajendab; mis teda ärritab; millised tugevused aitavad tal eesmärkide poole püüelda; mis teda takistavad oma eesmärkide poole liikumast?


Tulemused olid mitmekesised, oli nii kirjandusteaduslikke tegelaste võrdlusi kui ka loovamaid lahendusi, kus tegelasi kujutati karakteritena Facebookis. Jõuti järeldusele, et üksindus ja üksildus on ajas muutumatud probleemid ja Mati Unt on olnud oma tegelaste kujutamisel väga elulähedane.
Plakatitega on alates homsest võimalik tutvuda ka 5. korruse koridoris.