Uudised

Kes on Popi ja Huhuu? 14. oktoober KSG


10. klasside õpilased lugesid Friedebert Tuglase novelli "Popi ja Huhuu". Loetule järgnes rühmatööna tegelaste sügavam analüüs. Otsiti vastust küsimusele kuidas ja miks Popi esindab saamatut rahvast, Isand on hea valitsemisviisisiga juhti ja Huhuu uut ja egoistlikku juhti/rahvast? Tulemused olid mitmekesised, toodi välja nii näiteid novellist kui ka võrreldi neid inimtüüpidega, kellega õpilased on oma isiklikus elus või meedia vahendusel kokku puutunud.

 

10. klasside õpilased lugesid Friedebert Tuglase novelli "Popi ja Huhuu". Loetule järgnes rühmatööna tegelaste sügavam analüüs. Otsiti vastust küsimusele kuidas ja miks Popi esindab saamatut rahvast, Isand on hea valitsemisviisisiga juhti ja Huhuu uut ja egoistlikku juhti/rahvast? Tulemused olid mitmekesised, toodi välja nii näiteid novellist kui ka võrreldi neid inimtüüpidega, kellega õpilased on oma isiklikus elus või meedia vahendusel kokku puutunud.