Uudised

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor 25. oktoober KSG


Täna, 25. oktoobril osalevad õpikogukondadeks kasvamise koolitusel meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile ja mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana ning omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks. Koolituse teemaks on "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänaseks esimeseks alateemaks on "Teadlik juht", koolitajaks on Kaia Lainola.

Olulised mõisted, mida avatakse on järgmised: teadlikkuse mõiste, stress ja stressijuhtimine, juht kui coach ja mentor, mentorluse tähendus organisatsiooni ja indiviidi arengus, mentorluse roll õppijakeskses koolis, juhi roll õpetaja professionaalse arengu toetamisel, professionaalse arengu seaduspärasused, täiskasvanu kui õppija, õpetaja kui õppija. Teadlikkus õppimisel ja õpetamisel, õpimotivatsioon, õneseanalüüs juhi ja õpetaja professionaalses arengus.

Suur tänu koolitajale! Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Täna, 25. oktoobril osalevad õpikogukondadeks kasvamise koolitusel meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile ja mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana ning omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks. Koolituse teemaks on "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänaseks esimeseks alateemaks on "Teadlik juht", koolitajaks on Kaia Lainola.

Olulised mõisted, mida avatakse on järgmised: teadlikkuse mõiste, stress ja stressijuhtimine, juht kui coach ja mentor, mentorluse tähendus organisatsiooni ja indiviidi arengus, mentorluse roll õppijakeskses koolis, juhi roll õpetaja professionaalse arengu toetamisel, professionaalse arengu seaduspärasused, täiskasvanu kui õppija, õpetaja kui õppija. Teadlikkus õppimisel ja õpetamisel, õpimotivatsioon, õneseanalüüs juhi ja õpetaja professionaalses arengus.

Suur tänu koolitajale! Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.