Uudised

Iseõppepäev III 18. aprill KSG


Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldab 2022/23. õppeaastal 7.-11. klasside õpilastele kolm iseõppepäeva.

Kolmas iseõppepäev toimub 19. aprillil.

Iseõppepäev on koolipäev, mil 7.-11. klassi õpilased osalevad õppetöös kodus kasutades vajadusel nutivahendeid.
Iseõppepäeva eesmärk on aidata kaasa digipädevuste saavutamisele, toetada iseseisvalt töötamise oskust, oskust tegutseda vastavalt tööjuhenditele, funktsionaalse lugemise oskust.
Lisaks arendab iseõppepäev veel ajaplaneerimisoskust ja vastutuse võtmist enda ülesannete sooritamise eest.
Õpetajad postitavad iseõppepäevaks õppeülesanded lastele tuttavasse Stuudiumisse ning jälgivad ülesannete täitmist.

9. klassidel toimub eesti keele proovieksam koolimajas.

 

 

Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldab 2022/23. õppeaastal 7.-11. klasside õpilastele kolm iseõppepäeva.

Kolmas iseõppepäev toimub 19. aprillil.

Iseõppepäev on koolipäev, mil 7.-11. klassi õpilased osalevad õppetöös kodus kasutades vajadusel nutivahendeid.
Iseõppepäeva eesmärk on aidata kaasa digipädevuste saavutamisele, toetada iseseisvalt töötamise oskust, oskust tegutseda vastavalt tööjuhenditele, funktsionaalse lugemise oskust.
Lisaks arendab iseõppepäev veel ajaplaneerimisoskust ja vastutuse võtmist enda ülesannete sooritamise eest.
Õpetajad postitavad iseõppepäevaks õppeülesanded lastele tuttavasse Stuudiumisse ning jälgivad ülesannete täitmist.

9. klassidel toimub eesti keele proovieksam koolimajas.