Uudised

"Ilias" ja "Odüsseia" 13. november KSG


Kirjandust ja ajalugu saab õppida ka lõimitult, sel korral ei puudunud ka kunstiline panus. 10. klassi õpilased tutvusid Homerose eeposte "Ilase" ja "Odüsseiaga" ning koostasid selleteemalisi koomikseid.

Koostati 12-pildiline lugu, millel oli ka sissejuhatav eellugu, kus kirjeldatakse teose tausta, autorit ja kultuurilist konteksti, olulisust ajaloos.
Otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Keda peetakse teose autoriks, milline on teose tekkelugu?
2. Millisel Kreeka ajalooperioodil on teos loodud? Iseloomusta seda perioodi lühidalt.
3. Mitmendal sajandil aset leidnud sündmustest teos jutustab? Mis on teose sisuks?
4. Milline oli teose tähtsus Vana-Kreekas, milline hilisemas ajaloos?
5. Milline on teose tähtsus tänapäeval?

Tulemus on mitmekülgne ja pilkupüüdev.

Kirjandust ja ajalugu saab õppida ka lõimitult, sel korral ei puudunud ka kunstiline panus. 10. klassi õpilased tutvusid Homerose eeposte "Ilase" ja "Odüsseiaga" ning koostasid selleteemalisi koomikseid.

Koostati 12-pildiline lugu, millel oli ka sissejuhatav eellugu, kus kirjeldatakse teose tausta, autorit ja kultuurilist konteksti, olulisust ajaloos.
Otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Keda peetakse teose autoriks, milline on teose tekkelugu?
2. Millisel Kreeka ajalooperioodil on teos loodud? Iseloomusta seda perioodi lühidalt.
3. Mitmendal sajandil aset leidnud sündmustest teos jutustab? Mis on teose sisuks?
4. Milline oli teose tähtsus Vana-Kreekas, milline hilisemas ajaloos?
5. Milline on teose tähtsus tänapäeval?

Tulemus on mitmekülgne ja pilkupüüdev.