Uudised

Hea lapsevanem! 16. märts KSG


Hea lapsevanem!

Täiendame eelmise nädala lõpus välja saadetud infokirja hindamise ja tagsisidestamise osas järgmiselt:

● distantsõppe 1. nädalal toimub 1.–5. klassini täidetud õpiülesandele tagasiside andmine tavapäraselt;

 ● distantsõppe 1. nädalal 6.–9. klassi ja gümnaasiumi õpilastele antakse tagasisidet, kuid ei hinnata tehtud õpiülesannet numbriliselt;

● kõik distantsõppe õpiülesanded kirjeldatakse eKoolis tunnikirjeldustena ja dubleeritakse selguse mõistes koduste ülesannetena, eraldi koduseid ülesandeid ei anta;

● esitamata õpiülesanne märgitakse tavapäraselt eKoolis märkega „o“ (see tähendab, et õpetaja ootab töö esitamist).

Palume suhtuda õppesse täie tõsidusega, sest pole ette teada olukorra kestvus ja seetõttu võivad õpitulemused kujundada oluliselt viimase trimestri ja kursuse tulemusi.

Uus situatsioon aitab kaasa eluks vajaliku iseseisva töö oskuse ning digipädevuse arengule.

Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele. Usun, et saame koos selle erandliku õppeperioodiga väga kenasti hakkama. Jõudu, edu ja rahulikku meelt kõigile!

 

Parimate soovidega

Imbi Viisma

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor

 

 

Hea lapsevanem!

Täiendame eelmise nädala lõpus välja saadetud infokirja hindamise ja tagsisidestamise osas järgmiselt:

● distantsõppe 1. nädalal toimub 1.–5. klassini täidetud õpiülesandele tagasiside andmine tavapäraselt;

 ● distantsõppe 1. nädalal 6.–9. klassi ja gümnaasiumi õpilastele antakse tagasisidet, kuid ei hinnata tehtud õpiülesannet numbriliselt;

● kõik distantsõppe õpiülesanded kirjeldatakse eKoolis tunnikirjeldustena ja dubleeritakse selguse mõistes koduste ülesannetena, eraldi koduseid ülesandeid ei anta;

● esitamata õpiülesanne märgitakse tavapäraselt eKoolis märkega „o“ (see tähendab, et õpetaja ootab töö esitamist).

Palume suhtuda õppesse täie tõsidusega, sest pole ette teada olukorra kestvus ja seetõttu võivad õpitulemused kujundada oluliselt viimase trimestri ja kursuse tulemusi.

Uus situatsioon aitab kaasa eluks vajaliku iseseisva töö oskuse ning digipädevuse arengule.

Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele. Usun, et saame koos selle erandliku õppeperioodiga väga kenasti hakkama. Jõudu, edu ja rahulikku meelt kõigile!

 

Parimate soovidega

Imbi Viisma

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor