Uudised

Hea koolipere! 02. detsember KSG


Seoses koroonaviiruse kõrgendatud levikuga Tallinnas (sh koolides) lähtub kool Terviseameti ja Tallinna linna soovitustest õppetöö korraldamisel. Alates 30. novembrist 2020 on koroonaviiruse leviku tõttu viidud 10. jaanuarini 2021 distantsõppele kõikide Tallinna koolide gümnaasiumid.

KSG gümnasistid saavad osaleda vaid rahvusvahelistel eksamitel, väikestes gruppides arvestustel ja testide tegemistel ning konsultatsioonides, muul ajal on õpe korraldatud distantsõppena.

Põhikooli klassid on pidanud harjuma ümberkorraldustega koolimajas: meil on koduklassid, hajutatud söögivahetunnid, kaotatud on mitmed keeleõppe klassideülesed õpperühmad jne.

Kool on rakendanud viiruse leviku tõkestamiseks mitmeid meetmeid, et hoida meie õpilased ja nende pereliikmed ning koolitöötajad tervetena. Kuid kahjuks kõigile kooli poolt korraldatud meetmetele vaatamata on haigestunud meie kooli õpilasi ja koolitöötajaid ning seda siis pereringis või avalikus ruumis. Tavapärasel juhul suunatakse positiivse COVID 19 testitulemuse saanud õpilaste klassikaaslased ja neid õpetanud õpetajad eneseisolatsiooni, õpetaja haigestumisel peavad koju jääma samuti tema õpilased. Tänasel päeval on kujunenud välja olukord, kus peame ümber korraldama ka mõningate klasside õppetöö, kus küll haigestunuid ei ole, kuid eneseisolatsioonis viibivad üheaegselt mitmed õpetajad ning seetõttu ei jätku koolitöötajaid klasse juhendama. Kõik sellised  ümberkorraldused on erisused, milleks on taotletud kohaliku omavalitsuse luba. Täname kõiki peresid meid mõistmast, keda need ümberkorraldused on puudutanud.

Kõige eelneva tõttu palume olla enda ja oma lähedaste tervise osas äärmiselt tähelepanelikud ning käituda vastutustundlikult kõigi kaaslaste suhtes. Palume jälgida oma laste tervist ning igasuguste haigusnähtude korral pöörduda perearsti poole enne lapse kooli tagasi lubamist. Praegusel ajal koolis õpilastelt maski kandmist või näo katmist ei nõuta, kuid seda võib vajaduse ja võimaluse korral teha. Koolimajas on piisavalt võimalusi käsi pesta ja desinfitseerida. Soovitame seda õpilastel päeva jooksul korduvalt teha.

Tuletame veelkord meelde koostöise koolikorralduse olulisemad põhimõtted praeguses olukorras:

- Haigusnähtudega õpilane kooli ei tule. Terviseameti juhiste kohaselt tuleb haigussümptomite korral helistada perearstile.
- Kui õpilane on COVID-19 lähikontaktne, palume konsulteerida perearstiga ja taotleda COVID-19 testi tegemist.
- Koolimaja õppehoonetesse sisenevad üldjuhul ainult koolitöötajad ja õpilased. Olulised kohtumised ja arutelud korraldame online-s.
- Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. 
 - Koolis haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Kool suunab ilmsete haigusnähtudega õpilase koju ja teavitab vastavalt õpilase vanemaid.

 

Ühiste jõupingutustega tuleme ka sellest olukorrast välja!

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond
 

Seoses koroonaviiruse kõrgendatud levikuga Tallinnas (sh koolides) lähtub kool Terviseameti ja Tallinna linna soovitustest õppetöö korraldamisel. Alates 30. novembrist 2020 on koroonaviiruse leviku tõttu viidud 10. jaanuarini 2021 distantsõppele kõikide Tallinna koolide gümnaasiumid.

KSG gümnasistid saavad osaleda vaid rahvusvahelistel eksamitel, väikestes gruppides arvestustel ja testide tegemistel ning konsultatsioonides, muul ajal on õpe korraldatud distantsõppena.

Põhikooli klassid on pidanud harjuma ümberkorraldustega koolimajas: meil on koduklassid, hajutatud söögivahetunnid, kaotatud on mitmed keeleõppe klassideülesed õpperühmad jne.

Kool on rakendanud viiruse leviku tõkestamiseks mitmeid meetmeid, et hoida meie õpilased ja nende pereliikmed ning koolitöötajad tervetena. Kuid kahjuks kõigile kooli poolt korraldatud meetmetele vaatamata on haigestunud meie kooli õpilasi ja koolitöötajaid ning seda siis pereringis või avalikus ruumis. Tavapärasel juhul suunatakse positiivse COVID 19 testitulemuse saanud õpilaste klassikaaslased ja neid õpetanud õpetajad eneseisolatsiooni, õpetaja haigestumisel peavad koju jääma samuti tema õpilased. Tänasel päeval on kujunenud välja olukord, kus peame ümber korraldama ka mõningate klasside õppetöö, kus küll haigestunuid ei ole, kuid eneseisolatsioonis viibivad üheaegselt mitmed õpetajad ning seetõttu ei jätku koolitöötajaid klasse juhendama. Kõik sellised  ümberkorraldused on erisused, milleks on taotletud kohaliku omavalitsuse luba. Täname kõiki peresid meid mõistmast, keda need ümberkorraldused on puudutanud.

Kõige eelneva tõttu palume olla enda ja oma lähedaste tervise osas äärmiselt tähelepanelikud ning käituda vastutustundlikult kõigi kaaslaste suhtes. Palume jälgida oma laste tervist ning igasuguste haigusnähtude korral pöörduda perearsti poole enne lapse kooli tagasi lubamist. Praegusel ajal koolis õpilastelt maski kandmist või näo katmist ei nõuta, kuid seda võib vajaduse ja võimaluse korral teha. Koolimajas on piisavalt võimalusi käsi pesta ja desinfitseerida. Soovitame seda õpilastel päeva jooksul korduvalt teha.

Tuletame veelkord meelde koostöise koolikorralduse olulisemad põhimõtted praeguses olukorras:

- Haigusnähtudega õpilane kooli ei tule. Terviseameti juhiste kohaselt tuleb haigussümptomite korral helistada perearstile.
- Kui õpilane on COVID-19 lähikontaktne, palume konsulteerida perearstiga ja taotleda COVID-19 testi tegemist.
- Koolimaja õppehoonetesse sisenevad üldjuhul ainult koolitöötajad ja õpilased. Olulised kohtumised ja arutelud korraldame online-s.
- Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. 
 - Koolis haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Kool suunab ilmsete haigusnähtudega õpilase koju ja teavitab vastavalt õpilase vanemaid.

 

Ühiste jõupingutustega tuleme ka sellest olukorrast välja!

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond