Uudised

Hea koolipere! 12. märts KSG


Valitsuse kriisikomisjon otsustas neljapäeval, et alates esmaspäevast on kõik Eesti koolid suletud, mis tähendab, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele. Lisaks õppetööle ei toimu koolides ka ringide tegevused ja trennid.
Haridusminister Mailis Reps selgitas „Aktuaalsele kaamerale“ antud intervjuus, et kriisikomisjoni otsus kehtib seni, kuni olukord normaliseerub, kusjuures iga kahe nädala tagant vaatab valitsus üle, kas seda on vaja jätkata või mitte.
Kuna meile teadaolevalt KSGs haigusjuhtumeid ei ole, siis on tegu ennetava abinõuga. Esialgu on kodu- ja kaugõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolihoonetesse tulla ei saa. Seetõttu palume õpilastel, kes hoiavad õppevahendeid koolis, võtta õppevahendid ja isiklikud asjad koju kaasa.
Reedel, 13. märtsil lõppeb koolipäev Mäe majas kell 13.00 ja Oru majas 13.45. Pikapäevarühma ei toimu.
Anname õppekorralduse osas täiendavat informatsiooni jooksvalt eKooli vahendusel.
Olukord on erakorraline ja seetõttu tuleb toimida üksteist säästvalt ning samas nõudlikult ja seda nii iseenda kui oma lähedaste suhtes.
 
Lugupidamisega
 
Imbi Viisma
KSG
direktor

Valitsuse kriisikomisjon otsustas neljapäeval, et alates esmaspäevast on kõik Eesti koolid suletud, mis tähendab, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele. Lisaks õppetööle ei toimu koolides ka ringide tegevused ja trennid.
Haridusminister Mailis Reps selgitas „Aktuaalsele kaamerale“ antud intervjuus, et kriisikomisjoni otsus kehtib seni, kuni olukord normaliseerub, kusjuures iga kahe nädala tagant vaatab valitsus üle, kas seda on vaja jätkata või mitte.
Kuna meile teadaolevalt KSGs haigusjuhtumeid ei ole, siis on tegu ennetava abinõuga. Esialgu on kodu- ja kaugõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolihoonetesse tulla ei saa. Seetõttu palume õpilastel, kes hoiavad õppevahendeid koolis, võtta õppevahendid ja isiklikud asjad koju kaasa.
Reedel, 13. märtsil lõppeb koolipäev Mäe majas kell 13.00 ja Oru majas 13.45. Pikapäevarühma ei toimu.


Anname õppekorralduse osas täiendavat informatsiooni jooksvalt eKooli vahendusel.
Olukord on erakorraline ja seetõttu tuleb toimida üksteist säästvalt ning samas nõudlikult ja seda nii iseenda kui oma lähedaste suhtes.
 
Lugupidamisega
 
Imbi Viisma
KSG
direktor