Uudised

Eesti maakonnad 17. mai KSG


6. klassi õpilased viisid end kurssi loodusõpetuse tunni raamas Eesti maakondadega. Valmisid ülevaatlikud esitlused, mis sisaldas nii majanduslikke kui ka looduslikke fakte maakonnast. Samuti lisati põnevaid fakte piirkonnast ning seoti maakonnaga ka üks vabalt valitud kuulsus, kes maakonnast pärit.
Esitluse koostamisel kasutati nii internetiallikaid kui ka paberkandjal teatmeteoseid.

Olid põnevad ja huvitavad leiud, teadmiste kinnistamiseks tegid õpilased märkmeid esitluste kohta, tagasisidestasid etteasteid ning läbisid temaatilisi viktoriine, mille koostamisel oli kasutatud Kahooti. Viktoriini mänguline element lisas tundidesse ohtralt elevust ja rõõmusaginat.

6. klassi õpilased viisid end kurssi loodusõpetuse tunni raamas Eesti maakondadega. Valmisid ülevaatlikud esitlused, mis sisaldas nii majanduslikke kui ka looduslikke fakte maakonnast. Samuti lisati põnevaid fakte piirkonnast ning seoti maakonnaga ka üks vabalt valitud kuulsus, kes maakonnast pärit.
Esitluse koostamisel kasutati nii internetiallikaid kui ka paberkandjal teatmeteoseid.

Olid põnevad ja huvitavad leiud, teadmiste kinnistamiseks tegid õpilased märkmeid esitluste kohta, tagasisidestasid etteasteid ning läbisid temaatilisi viktoriine, mille koostamisel oli kasutatud Kahooti. Viktoriini mänguline element lisas tundidesse ohtralt elevust ja rõõmusaginat.