Uudised

DSD II kirjalik eksam 2017 19. november KSG


Saksa teise astme keelediplomi (DSD II) kirjalik eksam toimub 28.11.2017 KSG Oru maja aulas.

8.00    Eksamitööde avamine eksamikomisjoni poolt aulas

9.00 - 9.30   Õpilaste tervitamine ja instrueerimine

9.30 - 10.55   Lugemisosa (85 minutit)

11.10 - 12.00   Kuulamisosa (50 minutit)

12.30 - 14.30   Kirjutamisosa (120 minutit)

15.00 - ~ 16.30  Pilooteksamid ruumis 504/505, ettevalmistusruum 502

 

Eksami tegijatel palutakse kohal olla hiljemalt 8.45 ja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Suulised eksamid toimuvad eksamigraafiku alusel ajavahemikus 11.–14.12.2017 KSG ruumides 503 ja 505.

Saksa keele õpetajad annavad oma õpilastele täpsema info suuliste ja pilooteksamite kohta.

 

 

Saksa teise astme keelediplomi (DSD II) kirjalik eksam toimub 28.11.2017 KSG Oru maja aulas.

8.00    Eksamitööde avamine eksamikomisjoni poolt aulas

9.00 - 9.30   Õpilaste tervitamine ja instrueerimine

9.30 - 10.55   Lugemisosa (85 minutit)

11.10 - 12.00   Kuulamisosa (50 minutit)

12.30 - 14.30   Kirjutamisosa (120 minutit)

15.00 - ~ 16.30  Pilooteksamid ruumis 504/505, ettevalmistusruum 502

 

Eksami tegijatel palutakse kohal olla hiljemalt 8.45 ja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Suulised eksamid toimuvad eksamigraafiku alusel ajavahemikus 11.–14.12.2017 KSG ruumides 503 ja 505.

Saksa keele õpetajad annavad oma õpilastele täpsema info suuliste ja pilooteksamite kohta.