Uudised

Distantsõpe 15. märts KSG


Esmaspäevast on kõik Eesti koolid tulenevalt eriolukorra kehtestamisest distantsõppel. See on kõigi jaoks täiesti uus olukord, mida meie koolis varem ette tulnud ei ole. Meie õpetajad on üksteise toetamiseks loonud koolitöötajate õpikeskkonna, kuhu koondame info erinevate võimaluste kohta e-õppe korraldmisest, jagame kogemusi ja soovitusi ning oleme üksteisele toeks.
Soovime kõigile tugevat tervist ja kannatlikku meelt uute oludega kohanemisel!

Esmaspäevast on kõik Eesti koolid tulenevalt eriolukorra kehtestamisest distantsõppel. See on kõigi jaoks täiesti uus olukord, mida meie koolis varem ette tulnud ei ole. Meie õpetajad on üksteise toetamiseks loonud koolitöötajate õpikeskkonna, kuhu koondame info erinevate võimaluste kohta e-õppe korraldmisest, jagame kogemusi ja soovitusi ning oleme üksteisele toeks.
Soovime kõigile tugevat tervist ja kannatlikku meelt uute oludega kohanemisel!