Uudised

Direktori pöördumine 27. oktoober KSG


Hea koolipere!

26.10.2021 toimunud koolijuhtide kohtumisel linnapea ja abilinnapeaga arutati COVID- i olukorda Tallinnas. Tõdeti, et olukord on halb ja nii edasi minnes oleme peagi olukorras, kus koolid ja ühiskond pannakse lukku, sest üheks nakkuse leviku kohaks on ka haridusasutused.

Tuginedes varasemasele kogemusele leiti, et koolides tuleks pärast koolivaheaega üle minna osalisele distantsõppele. Erinevad olid seisukohad, kas ja kuidas seda kõige parem oleks korraldada, kas kõikides koolides ühete moodi või siis erinevalt.

Ühiselt otsustati, et peale koolivaheaega 1. – 5.11.2021 kõikides Tallinna koolides (sh Kadrioru Saksa Gümnaasiumis) on distantsõppel 4.-8. klassi õpilased, va. HEV lapsed (väikeklassid/rühmad).

Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatele nädalasi toidupakke.

Kõikides munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse 10-14. aastaste laste huvitegevus distantsõppe vormis.

Tuleme olukorrast koos välja, kui käitume kõik vastutustundlikult! Püsime terved!

Imbi Viisma
direktor

 


 

Hea koolipere!

26.10.2021 toimunud koolijuhtide kohtumisel linnapea ja abilinnapeaga arutati COVID- i olukorda Tallinnas. Tõdeti, et olukord on halb ja nii edasi minnes oleme peagi olukorras, kus koolid ja ühiskond pannakse lukku, sest üheks nakkuse leviku kohaks on ka haridusasutused.

Tuginedes varasemasele kogemusele leiti, et koolides tuleks pärast koolivaheaega üle minna osalisele distantsõppele. Erinevad olid seisukohad, kas ja kuidas seda kõige parem oleks korraldada, kas kõikides koolides ühete moodi või siis erinevalt.

Ühiselt otsustati, et peale koolivaheaega 1. – 5.11.2021 kõikides Tallinna koolides (sh Kadrioru Saksa Gümnaasiumis) on distantsõppel 4.-8. klassi õpilased, va. HEV lapsed (väikeklassid/rühmad).

Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatele nädalasi toidupakke.

Kõikides munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse 10-14. aastaste laste huvitegevus distantsõppe vormis.

Tuleme olukorrast koos välja, kui käitume kõik vastutustundlikult! Püsime terved!

Imbi Viisma
direktor