Uudised

Digiõppepäev 06. september KSG


Hea koolipere!
 
10. septembril toimub Tallinna linnas klassijuhatajate päev, mis on ühtlasi klassijuhataja teema-aastat kokkuvõttev üritus. Selleks, et võimaldada meie kooli klassijuhatajatel üritusest osa võtta toimub sellel reedel meie koolis digiõppepäev!
 
10. septembril tunde koolis ei toimu (v.a. 1.klassid, kes on kõik koolis. Koolis on ka klassita aineõpetajad, kes annavad 1.klassidele tunde).
Õpilaste ülesandeks on sellel päeval ise Stuudiumit õppida. Iga aineõpetaja paneb enda tunniplaani alusel oma klassidele lühikesed õpiülesanded, mida nad kodudes teha saavad. See tähendab, et hiljemalt 9. septembriks peaksid kõik vanemad esitama ära oma kontode taotluse, sest siis on vanemal võimalik luua õpilasele konto.
 

 

Hea koolipere!
 
10. septembril toimub Tallinna linnas klassijuhatajate päev, mis on ühtlasi klassijuhataja teema-aastat kokkuvõttev üritus. Selleks, et võimaldada meie kooli klassijuhatajatel üritusest osa võtta toimub sellel reedel meie koolis digiõppepäev!
 
10. septembril tunde koolis ei toimu (v.a. 1.klassid, kes on kõik koolis. Koolis on ka klassita aineõpetajad, kes annavad 1.klassidele tunde).
Õpilaste ülesandeks on sellel päeval ise Stuudiumit õppida. Iga aineõpetaja paneb enda tunniplaani alusel oma klassidele lühikesed õpiülesanded, mida nad kodudes teha saavad. See tähendab, et hiljemalt 9. septembriks peaksid kõik vanemad esitama ära oma kontode taotluse, sest siis on vanemal võimalik luua õpilasele konto.