Uudised

Elu Eesti NSV-s 10. detsember KSG


12.2 klass käsitles sel ajalookursusel teemat "Elu Eesti NSV-s". Ajalugu õpiti selle teema raames pereliikmete vahetu kogemuse kaudu. Õpilased viisid läbi intervjuud oma sugulastega, kes on sündinud Nõukogude aja alguses või enne Nõukogude võimu kehtestamist, et uurida nende arusaamu Nõukogude koolist, valimistest, kaubavalikust, traditsioonidest ja paljust muust. Intervjuudest tehti klassis kokkuvõtteid, vormistati intervjuude läbivad teemad plakatitena, arutleti intervjuu kui uurimismeetodi objektiivsuse üle ning kirjutati analüüs, milles anti tagasisidet oma intervjuukogemuse ning saadud teadmiste kohta. Õpilased hindasid kõrgelt võimalust oma perekonna ajalugu uurida ning lähedastega sisukalt aega veeta. Üks õpilane kirjutas nii: "Õppisin oma vanaisa elu kohta palju. See oli esimene kord elus, kus mul oli võimalus oma vanaisaga pikalt ja sügavalt rääkida."

Plakatitega saab tutvuda klassis 210. Kindlasti tasub avada ühe plakati aknad, et teada saada, kuidas ette tõmmatud kardinate taga jõule tähistati ning milline oli nõukaaja toidulaud.​

 

12.2 klass käsitles sel ajalookursusel teemat "Elu Eesti NSV-s". Ajalugu õpiti selle teema raames pereliikmete vahetu kogemuse kaudu. Õpilased viisid läbi intervjuud oma sugulastega, kes on sündinud Nõukogude aja alguses või enne Nõukogude võimu kehtestamist, et uurida nende arusaamu Nõukogude koolist, valimistest, kaubavalikust, traditsioonidest ja paljust muust. Intervjuudest tehti klassis kokkuvõtteid, vormistati intervjuude läbivad teemad plakatitena, arutleti intervjuu kui uurimismeetodi objektiivsuse üle ning kirjutati analüüs, milles anti tagasisidet oma intervjuukogemuse ning saadud teadmiste kohta. Õpilased hindasid kõrgelt võimalust oma perekonna ajalugu uurida ning lähedastega sisukalt aega veeta. Üks õpilane kirjutas nii: "Õppisin oma vanaisa elu kohta palju. See oli esimene kord elus, kus mul oli võimalus oma vanaisaga pikalt ja sügavalt rääkida."

Plakatitega saab tutvuda klassis 210. Kindlasti tasub avada ühe plakati aknad, et teada saada, kuidas ette tõmmatud kardinate taga jõule tähistati ning milline oli nõukaaja toidulaud.​