News

Tule loodusringi 16. September KSG


Looduringi eesmärgiks on läbi matkade seostada õpitut. Toimuvad teooriatunnid ja matkad. Teooriatundides juhatatakse teema sisse ja pärast matka tehakse sellest kokkuvõte/analüüs.
Oluline on, et õpilased oskaksid õpitud teadmisi ka reaalselt looduses liikudes kasutada (liikide tundmine, probleemide nägemine jms).
Matkad toimuvad erinevatesse looduskaunitesse Eestimaa paikadesse ning kindlate teemade spetsialistid on samuti õpilastele matkade ajal teadmisi jagamas.

Teemadeks on seened, linnud, samblad, samblikud, selgrootud kui ka selgroogsed ja palju muud huvitavat.

Loodusringi loosungiks on väärtustada, märgata ja toetada õpilaste loodushuvi.

Loodusring "Loodushuvi kogu eluks" on mõeldud 8.–11. klasside õpilastele.

Juhendaja: Maria Metsaorg

 

Uuri lisa siit

 

Looduringi eesmärgiks on läbi matkade seostada õpitut. Toimuvad teooriatunnid ja matkad. Teooriatundides juhatatakse teema sisse ja pärast matka tehakse sellest kokkuvõte/analüüs.
Oluline on, et õpilased oskaksid õpitud teadmisi ka reaalselt looduses liikudes kasutada (liikide tundmine, probleemide nägemine jms).
Matkad toimuvad erinevatesse looduskaunitesse Eestimaa paikadesse ning kindlate teemade spetsialistid on samuti õpilastele matkade ajal teadmisi jagamas.

Teemadeks on seened, linnud, samblad, samblikud, selgrootud kui ka selgroogsed ja palju muud huvitavat.

Loodusringi loosungiks on väärtustada, märgata ja toetada õpilaste loodushuvi.

Loodusring "Loodushuvi kogu eluks" on mõeldud 8.–11. klasside õpilastele.

Juhendaja: Maria Metsaorg

 

Uuri lisa siit