News

Koostöisuse edendamine 31. January KSG


Täna, 31. jaanuaril toimus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis seminar, kus osalesid kümne Tallinna kooli ning Tallinna Haridusameti delegatsioonid. Kohtumisel kõlasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Pelgulinna Gümnaasiumi ja Tallinna Arte Gümnaasiumi ettekanded. Ettekannetes tutvustati viimase aja arenguid nimetatud koolide töös, sealhulgas muutuva õpikäsituse põhimõtete rakendamist ning koostöökultuuri arendamist. Kadrioru Saksa Gümnaasiumi esindajad tutvustasid kooli õppekorraldust ning tõid näiteid koostöistest ettevõtmistest nii Mäe kui Oru majas (tandemõpe, teemapäevad, lõimitud tunnid). Seminaril osalejatel oli võimalus vahetada kontakte ning ammutada üksteistelt inspiratsiooni. Järgmine seminar uute ettekannetega toimub märtsikuus Tallinna Tehnikagümnaasiumis.

Täna, 31. jaanuaril toimus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis seminar, kus osalesid kümne Tallinna kooli ning Tallinna Haridusameti delegatsioonid. Kohtumisel kõlasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Pelgulinna Gümnaasiumi ja Tallinna Arte Gümnaasiumi ettekanded. Ettekannetes tutvustati viimase aja arenguid nimetatud koolide töös, sealhulgas muutuva õpikäsituse põhimõtete rakendamist ning koostöökultuuri arendamist. Kadrioru Saksa Gümnaasiumi esindajad tutvustasid kooli õppekorraldust ning tõid näiteid koostöistest ettevõtmistest nii Mäe kui Oru majas (tandemõpe, teemapäevad, lõimitud tunnid). Seminaril osalejatel oli võimalus vahetada kontakte ning ammutada üksteistelt inspiratsiooni. Järgmine seminar uute ettekannetega toimub märtsikuus Tallinna Tehnikagümnaasiumis.