News

Hea lapsevanem! 13. March KSG


Vabariigi valitsus on välja kuulutanud eriolukorra. Seetõttu töötame lähtudes direktori käskkirjast distantsõppel alates 16. märtsist 2020.
Anname lühiülevaate kooli töökorraldusest eriolukorra perioodil. Esialgu on perioodi pikkuseks määratud kaks nädalat, edaspidine otsustatakse lähtudes olukorrast.
• Distantsõpe toimub Kadrioru Saksa Gümnaasiumis vastavalt tunniplaanile.
• Õppetöö toimub eelkõige eKooli kaudu. Õpetajad lisavad antud õppepäeva õpiülesanded eKooli hiljemalt kell 10.00. Õpetaja võib anda õpilastele ka mahuka ja mitmel õppepäeval lahendatava ülesande. Sel juhul on vastav info ka eKoolis.
• Aineõpetaja on õpilastele ja lapsevanematele ainealasteks küsimusteks e-kirja teel kättesaadav igal õppepäeval kell 10.00–16.00.
• Klassijuhataja on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadav e-kirja teel muudeks koolielu puudutavateks küsimusteks igal õppepäeval kell 10.00–16.00. Vajadusel suunab klassijuhataja küsimuse edasi koolitöötajale, kelle pädevusse vastuse andmine kuulub.
• Tugispetsialistid on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadavad e-kirja teel igal õppepäeval kell 10.00–16.00. Tugispetsialistide (sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed, eripedagoog) ülesandeks eriolukorras on toetada kooliperet nii vaimsete pingete kui õpiülesannetega toimetulekul.
Õppe tõhusaks korraldamiseks vajame tagasisidet õpilastelt ja lapsevanematelt. Klassijuhataja pöördub nii õpilaste kui ka lapsevanemate poole vähemalt kord nädalas palvega saata infot erinevates küsimustes: õppe sisu ja maht, tehniline korraldus jne. Klassijuhataja pöördumisele vastake vabas vormis, saates lühidad ja konkreetsed tähelepanekud, mis aitaksid koolis distantsõppe korraldust paindlikult kohandada.
Samuti palume haigestumise korral klassijuhatajat informeerida lapse tervislikust olukorrast ja märkida puudumise põhjus eKooli.
Tekkivate küsimuste korral palume pöörduda esmalt oma lapse klassijuhataja või aineõpetaja poole. Aineõpetaja saab aidata enda ainekursusest lähtuvalt, klassijuhataja koordineerib muude õppega seotud probleemide lahendamist.
Palume jälgida kooli ametlikke suhtluskanaleid (kooli koduleht, eKool), et olla teadlik kõige värskemast koolielu puudutavast infost.
Üksteist usaldades, toetades ja aidates tuleme keerulise olukorraga toime ning suudame tagada õppetöö jätkumise oma koolis.

Olgem terved!
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond

Vabariigi valitsus on välja kuulutanud eriolukorra. Seetõttu töötame lähtudes direktori käskkirjast distantsõppel alates 16. märtsist 2020.
Anname lühiülevaate kooli töökorraldusest eriolukorra perioodil. Esialgu on perioodi pikkuseks määratud kaks nädalat, edaspidine otsustatakse lähtudes olukorrast.
• Distantsõpe toimub Kadrioru Saksa Gümnaasiumis vastavalt tunniplaanile.
• Õppetöö toimub eelkõige eKooli kaudu. Õpetajad lisavad antud õppepäeva õpiülesanded eKooli hiljemalt kell 10.00. Õpetaja võib anda õpilastele ka mahuka ja mitmel õppepäeval lahendatava ülesande. Sel juhul on vastav info ka eKoolis.
• Aineõpetaja on õpilastele ja lapsevanematele ainealasteks küsimusteks e-kirja teel kättesaadav igal õppepäeval kell 10.00–16.00.


• Klassijuhataja on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadav e-kirja teel muudeks koolielu puudutavateks küsimusteks igal õppepäeval kell 10.00–16.00. Vajadusel suunab klassijuhataja küsimuse edasi koolitöötajale, kelle pädevusse vastuse andmine kuulub.
• Tugispetsialistid on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadavad e-kirja teel igal õppepäeval kell 10.00–16.00. Tugispetsialistide (sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed, eripedagoog) ülesandeks eriolukorras on toetada kooliperet nii vaimsete pingete kui õpiülesannetega toimetulekul.
Õppe tõhusaks korraldamiseks vajame tagasisidet õpilastelt ja lapsevanematelt. Klassijuhataja pöördub nii õpilaste kui ka lapsevanemate poole vähemalt kord nädalas palvega saata infot erinevates küsimustes: õppe sisu ja maht, tehniline korraldus jne. Klassijuhataja pöördumisele vastake vabas vormis, saates lühidad ja konkreetsed tähelepanekud, mis aitaksid koolis distantsõppe korraldust paindlikult kohandada.
Samuti palume haigestumise korral klassijuhatajat informeerida lapse tervislikust olukorrast ja märkida puudumise põhjus eKooli.
Tekkivate küsimuste korral palume pöörduda esmalt oma lapse klassijuhataja või aineõpetaja poole. Aineõpetaja saab aidata enda ainekursusest lähtuvalt, klassijuhataja koordineerib muude õppega seotud probleemide lahendamist.
Palume jälgida kooli ametlikke suhtluskanaleid (kooli koduleht, eKool), et olla teadlik kõige värskemast koolielu puudutavast infost.
Üksteist usaldades, toetades ja aidates tuleme keerulise olukorraga toime ning suudame tagada õppetöö jätkumise oma koolis.

Olgem terved!
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond