News

Sotsiaalselt nõrgemad ühiskonnaliikmed või vähemusgrupid Eestis 14. October KSG


10. ja 12. klasside õpilased tegelesid kirjanduse ja ühiskonna tundides sotsiaalselt nõrgemate ja vähemusgruppidega Eestis. Õpilased viisid end kurssi vähemuste temaatikaga. Lisaks uurisid nad valitud vähemusgrupi kohta lisainfot, valmistasid ette protestikõne, mille käigus viidati nii faktilisetele näidetele kui ka otsisid parimaid võimalikke lahendusi olukorrale.

Pakuti välja väga eriilmelisi vähemusgruppe üksikisadest kuni alaealistest klienditeenindajateni. Teemapüstitused tekitasid ainetundides põneva diskussiooni.

 

10. ja 12. klasside õpilased tegelesid kirjanduse ja ühiskonna tundides sotsiaalselt nõrgemate ja vähemusgruppidega Eestis. Õpilased viisid end kurssi vähemuste temaatikaga. Lisaks uurisid nad valitud vähemusgrupi kohta lisainfot, valmistasid ette protestikõne, mille käigus viidati nii faktilisetele näidetele kui ka otsisid parimaid võimalikke lahendusi olukorrale.

Pakuti välja väga eriilmelisi vähemusgruppe üksikisadest kuni alaealistest klienditeenindajateni. Teemapüstitused tekitasid ainetundides põneva diskussiooni.