News

Tunnustused ja märkamised 21. June KSG


„Kuu haridusjuht“ ja „Kuu haridustegu“ on tunnustused, mis võimaldavad Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid juhte ning silmapaistvaid haridustegusid tunnustamiseks.

Tallinna Haridusamet tõstis esile mai kuu tegemiste eest meie kooli direktori Imbi Viisma, kelle eestvedamisel liitus kool mais üle-euroopalise CertiLingua koolide võrgustikuga, millega sai kool ühtlasi õiguse anda välja CertiLingua-sertifikaati.

CertiLingua on Saksamaalt alguse saanud rahvusvaheline programm, mille eesmärk on tunnustada õpilasi, kes on keskhariduse omandamise ajal osalenud lõimitud aine- ja keeleõppes, saavutanud kahes võõrkeeles vähemalt B2-keeleoskustaseme ning kaasa löönud rahvusvahelises projektis.

Palju õnne!

 

Eile, 20. juunil toimus gümnaasiumi lõpuaktus, kus anti üle esimene Certilingua sertifikaat Iiris Issakule. Sertifikaat tõendab võõrkeelte-, Euroopa-alaste teadmisete ja kultuuridevahelise suhtluse kogemuste omandamist tegutsemiseks rahvusvahelisel areenil

Palju õnne!

„Kuu haridusjuht“ ja „Kuu haridustegu“ on tunnustused, mis võimaldavad Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid juhte ning silmapaistvaid haridustegusid tunnustamiseks.

Tallinna Haridusamet tõstis esile mai kuu tegemiste eest meie kooli direktori Imbi Viisma, kelle eestvedamisel liitus kool mais üle-euroopalise CertiLingua koolide võrgustikuga, millega sai kool ühtlasi õiguse anda välja CertiLingua-sertifikaati.

CertiLingua on Saksamaalt alguse saanud rahvusvaheline programm, mille eesmärk on tunnustada õpilasi, kes on keskhariduse omandamise ajal osalenud lõimitud aine- ja keeleõppes, saavutanud kahes võõrkeeles vähemalt B2-keeleoskustaseme ning kaasa löönud rahvusvahelises projektis.

Palju õnne!

 

Eile, 20. juunil toimus gümnaasiumi lõpuaktus, kus anti üle esimene Certilingua sertifikaat Iiris Issakule. Sertifikaat tõendab võõrkeelte-, Euroopa-alaste teadmisete ja kultuuridevahelise suhtluse kogemuste omandamist tegutsemiseks rahvusvahelisel areenil

Palju õnne!