News

Töötukassa praktikandid Saksamaalt 29. May KSG


Tänu koostööle Töötukassaga külastasid täna meie kooli seitse praktikanti Saksamaalt.
Noored tutvusid esmalt kooliga, seejärel viisid läbi tunde 10.1 ja 11.1/2 saksa keele rühmades
Läbiviidud tundide põhiteemaks oli Saksamaa tööturu ülevaade ja (eeskätt noortele) pakutavad võimalused.
Tänu koostööle Töötukassaga külastasid täna meie kooli seitse praktikanti Saksamaalt.
Noored tutvusid esmalt kooliga, seejärel viisid läbi tunde 10.1 ja 11.1/2 saksa keele rühmades
Läbiviidud tundide põhiteemaks oli Saksamaa tööturu ülevaade ja (eeskätt noortele) pakutavad võimalused.